Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 1&2 - HK1 - NH: 2019-2020

thidua1

Tuần 1:

KHỐI LỚP CƠ BẢN

STT

LỚP

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

10.00

9.00

 

19.00

A

9

 

2

10C5

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

3

10C6

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

4

10C7

10.00

9.00

 

19.00

A

9

 

5

10C8

10.00

9.00

 

19.00

A

9

 

6

10C9

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

7

10C10

10.00

9.00

 

19.00

A

9

 

8

10C11

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

9

10C12

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

10

11C4

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

11

11C5

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

12

11C6

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

13

11C7

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

14

11C8

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

15

11C9

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

16

11C10

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

17

12C4

10.00

8.40

 

18.40

A

23

 

18

12C5

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

19

12C6

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

20

12C7

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

21

12C8

10.00

8.50

 

18.50

A

14

 

22

12C9

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

23

12C10

10.00

9.00

 

19.00

A

9

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

STT

LỚP

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

10.00

9.90

 

19.90

A

7

 

2

10A2

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

3

10A3

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

4

11A1

10.00

9.00

 

19.00

A

9

 

5

11A2

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

6

11A3

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

7

12A1

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

8

12A2

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

9

12A3

10.00

9.50

 

19.50

A

8

 

Tuần 2:

KHỐI LỚP CƠ BẢN

STT

LỚP

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

10.00

9.80

 

19.80

A

5

 

2

10C5

9.83

8.70

 

18.53

A

17

 

3

10C6

10.00

9.20

 

19.20

A

9

 

4

10C7

10.00

9.00

 

19.00

A

10

 

5

10C8

10.00

7.80

 

17.80

B

20

 

6

10C9

9.93

9.00

 

18.93

A

14

 

7

10C10

9.93

8.50

 

18.43

A

18

 

8

10C11

10.00

9.00

 

19.00

A

10

 

9

10C12

9.97

8.90

 

18.87

A

15

 

10

11C4

9.91

9.50

 

19.41

A

7

 

11

11C5

10.00

9.90

 

19.90

A

2

 

12

11C6

9.94

9.00

 

18.94

A

13

 

13

11C7

10.00

9.00

 

19.00

A

10

 

14

11C8

10.00

7.40

 

17.40

C

21

 

15

11C9

9.97

7.40

 

17.37

C

22

 

16

11C10

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

17

12C4

10.00

9.40

 

19.40

A

8

 

18

12C5

9.91

6.60

 

16.51

D

23

 

19

12C6

9.94

8.20

 

18.14

B

19

 

20

12C7

9.94

9.90

 

19.84

A

3

 

21

12C8

10.00

8.60

 

18.60

A

16

 

22

12C9

9.94

9.90

 

19.84

A

3

 

23

12C10

10.00

9.70

 

19.70

A

6

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

STT

LỚP

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

10.00

9.40

 

19.40

A

4

 

2

10A2

10.00

9.40

 

19.40

A

4

 

3

10A3

10.00

8.80

 

18.80

A

8

 

4

11A1

10.00

8.80

 

18.80

A

8

 

5

11A2

10.00

9.40

 

19.40

A

4

 

6

11A3

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

7

12A1

10.00

9.90

 

19.90

A

2

 

8

12A2

10.00

9.10

 

19.10

A

7

 

9

12A3

10.00

9.90

 

19.90

A

2

 

 

 

 

 

 

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 1&2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Tập thể

10A1

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

2

Tập thể

10A2

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

3

Tập thể

10A3

Không vệ sinh cửa kính

09/09/2019

4

Tập thể

10A3

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

5

Vắng 1

10C4

Khai giảng

05/09/2019

6

Tập thể

10C4

Không vệ sinh cửa kính

09/09/2019

7

Tập thể

10C4

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

8

Vắng 3

10C5

Khai giảng

05/09/2019

9

Tập thể

10C5

Không vệ sinh cửa kính

11/09/2019

10

Tập thể

10C5

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

11

Vắng 3

10C6

Khai giảng

05/09/2019

12

Tập thể

10C6

Vệ sinh cửa kính bẩn

11/09/2019

13

Tập thể

10C6

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

14

Vắng 2

10C7

Khai giảng

05/09/2019

15

Tập thể

10C7

Không vệ sinh cửa kính

09/09/2019

16

Tập thể

10C7

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

17

Nguyễn Thanh Dũng

10C8

Ngủ trong giờ học

11/09/2019

18

Tập thể

10C8

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

19

Vắng 3

10C9

Khai giảng

05/09/2019

20

Tập thể

10C9

Không vệ sinh cửa kính

11/09/2019

21

Tập thể

10C9

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

22

Vắng 2

10C10

Khai giảng

05/09/2019

23

Tập thể

10C10

Không vệ sinh cửa kính

09/09/2019

24

Tập thể

10C10

Không vệ sinh cửa kính

11/09/2019

25

Tập thể

10C10

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

26

Tập thể

10C11

Không vệ sinh cửa kính

11/09/2019

27

Tập thể

10C11

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

28

Vắng 1

10C12

Khai giảng

05/09/2019

29

Tập thể

10C12

Không vệ sinh cửa kính

11/09/2019

30

Tập thể

10C12

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

31

Vắng 2

11A1

Khai giảng

05/09/2019

32

Thùy, Tưởng

11A2

Trễ

11/09/2019

33

Vắng 3

11C4

Khai giảng

05/09/2019

34

Vắng 3

11C5

Khai giảng

05/09/2019

35

Vắng 1

11C6

Khai giảng

05/09/2019

36

Vắng 1

11C7

Khai giảng

05/09/2019

37

Tập thể

11C7

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

38

Vắng 1

11C8

Khai giảng

05/09/2019

39

Tập thể

11C8

Không vệ sinh cửa kính

12/09/2019

40

Vắng 3

11C9

Khai giảng

05/09/2019

41

3 HS nam

11C9

Chưa vào lớp khi có trống

11/09/2019

42

Vắng 1

11C10

Khai giảng

05/09/2019

43

Vắng 1

12A3

Khai giảng

05/09/2019

44

Vắng 3

12C4

Khai giảng

05/09/2019

45

Vắng 3

12C5

Khai giảng

05/09/2019

46

Nhan Quốc Dần

12C5

Bỏ tiết

10/09/2019

47

Vắng 1

12C6

Khai giảng

05/09/2019

48

Vắng 3

12C7

Khai giảng

05/09/2019

49

Vắng 3

12C8

Khai giảng

05/09/2019

50

Vắng 2

12C10

Khai giảng

05/09/2019


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ 
Trưng bày phòng truyền thống  của trường - Năm học 2018-2019

1. Tập thể 12.5 - Khóa 4: 3.200.000 đ.

2. Tập thể 12.3 - Khóa 1: 1.500.000 đ.

3. Nhan Văn Chiến- Khóa 1: 10.000.000 đ. 

4. Huỳnh Đức Nam-Khóa 3: 5.000.000 đ

5. Võ Ngọc Tuấn Khóa 2: 5.000.000 đ.

6. Phạm sinh-Khóa 3: 2.000.000 đ.

7. Huỳnh Hải-Khóa 4: 1.000.000 đ.

8. Võ Thị Kiều-Khóa 2: 1.000.000 đ.

9. Võ Ngọc Tính-Khóa 6: 1.000.000 đ.

10. Nguyễn Đình Thêm-Khóa 9: 1.000.000 đ.

11. Phùng Tấn Tý-Khóa 5: 1.000.000 đ.

12. Trần Minh Trung-Khóa 11: 500.000 đ.

13. Nguyễn Thái Bình-Khóa 3: 500.000 đ.

14. Huỳnh Đức  Nghĩa-Khóa 3: 500.000 đ.

15. Phùng Tấn Bi-Khóa 5: 500.000 đ.

Tổng cộng: 33.700.000 đồng.

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của  các em. Chúc  các em hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Mảnh đất kiên trung Điện Bàn Quảng Nam


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 384
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 287174
Hiện có 6 khách Trực tuyến