Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 8 - HK1 - NH: 2019-2020

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

Cô Phương

10.00

9.30

 

19.30

A

3

 

2

10C5

Cô T. Phượng

9.77

8.30

 

18.07

B

12

 

3

10C6

Cô Trang

9.83

8.40

 

18.23

B

11

 

4

10C7

Cô Thu

9.90

7.60

 

17.50

C

14

 

5

10C8

Cô Thắng

10.00

8.60

 

18.60

A

8

 

6

10C9

Cô Tâm

9.93

7.00

 

16.93

D

22

 

7

10C10

Cô Quyên

9.93

10.00

 

19.93

A

2

 

8

10C11

Cô Hạ

9.90

7.40

 

17.30

C

18

 

9

10C12

Cô Ngọc

9.80

7.20

 

17.00

D

21

 

10

11C4

Thầy Khoa

9.82

7.40

 

17.22

D

19

 

11

11C5

Thầy Hiển

9.94

8.30

 

18.24

B

10

 

12

11C6

Cô Hiển

9.64

7.50

 

17.14

D

20

 

13

11C7

Thầy V. Hùng

9.87

7.60

 

17.47

C

15

 

14

11C8

Cô Lệ

9.87

8.90

 

18.77

A

7

 

15

11C9

Thầy A

9.83

8.10

 

17.93

B

13

 

16

11C10

Thầy Ba

9.97

10.00

 

19.97

A

1

 

17

12C4

Thầy Phùng

9.73

7.60

 

17.33

C

17

 

18

12C5

Cô Oanh

9.88

9.10

 

18.98

A

6

 

19

12C6

Cô N. Phượng

9.82

9.30

 

19.12

A

4

 

20

12C7

Cô D. Thảo

9.91

9.20

 

19.11

A

5

 

21

12C8

Cô Sanh

9.76

6.10

 

15.86

D

23

 

22

12C9

Cô Liễu

9.94

7.50

 

17.44

C

16

 

23

12C10

Cô Hà

9.85

8.50

 

18.35

A

9

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

Thầy Tâm

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

2

10A2

Cô Dũng

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

3

10A3

Cô K. Vân

9.97

9.70

 

19.67

A

4

 

4

11A1

Cô H. Nhung

9.97

8.50

 

18.47

B

9

 

5

11A2

Cô Diễm

9.97

9.40

 

19.37

A

8

 

6

11A3

Cô Thịnh

10.00

9.90

 

19.90

A

2

 

7

12A1

Cô Hạnh

9.97

9.90

 

19.87

A

3

 

8

12A2

Cô Hoa

10.00

9.50

 

19.50

A

5

 

9

12A3

Cô Tuyết

10.00

9.50

 

19.50

A

5

 

             

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 8 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Tập thể

12A2

Không vệ sinh cửa kính

18/10/2019

2

2 HS nữ

12A3

Chưa vào lớp khi có trống

24/10/2019

3

P. Trung

12C4

Nhai kẹo su trong giờ học

22/10/2019

4

2 HS

12C4

Trễ

23/10/2019

5

Hải Vân

12C4

son môi

23/10/2019

6

Yến

12C4

Không bảng tên, dép lê

23/10/2019

7

1 nhóm HS

12C4

Chưa vào lớp khi có trống

23/10/2019

8

1 HS nữ

12C5

Không đồng phục

22/10/2019

9

Quốc Dần

12C5

Chưa vào lớp khi có trống

24/10/2019

10

1 HS nam

12C6

Chưa vào lớp khi có trống

18/10/2019

11

Vũ, Nhật

12C7

Không bảng tên

22/10/2019

12

Tập thể

12C8

Trao đổi kiểm tra 1 tiết

19/10/2019

13

Mỹ Hạnh

12C8

Sơn móng tay

22/10/2019

14

Qúi, Huy

12C8

Không bảng tên

22/10/2019

15

Tập thể

12C8

Chưa đổ rác

22/10/2019

16

Huy, Thảo

12C8

Trễ

23/10/2019

17

Huy

12C8

Son môi

23/10/2019

18

Tập thể

12C9

Không đổ rác

23/10/2019

19

3 HS

12C9

Không bảng tên

23/10/2019

20

1 HS

12C9

Son môi

23/10/2019

21

Tập thể

12C10

Trao đổi kiểm tra 1 tiết

22/10/2019

22

Tập thể

11A1

Không vệ sinh cửa kính

18/10/2019

23

1 HS

11A1

Trễ

23/10/2019

24

1 HS

11A1

Không bảng tên

23/10/2019

25

Văn Minh, Hùng

11A1

Chưa vào lớp khi có trống

24/10/2019

26

1 HS

11A2

Trễ

23/10/2019

27

1 HS

11A2

Không bảng tên

23/10/2019

28

Bình Phương, Vũ

11C4

kiểm tra không nghiêm túc

21/10/2019

29

Thủy

11C4

Không đồng phục, son môi

23/10/2019

30

1 HS

11C4

Không bảng tên

23/10/2019

31

Tập thể

11C5

Không vệ sinh cửa kính

18/10/2019

32

3 HS

11C5

Chưa vào lớp khi có trống

22/10/2019

33

1 HS

11C5

Không đồng phục

23/10/2019

34

V.Hiếu, Ngọc, Trinh, Hồng Quý

11C6

kiểm tra không nghiêm túc

21/10/2019

35

1 HS (Tài)

11C6

Không bảng tên

23/10/2019

36

Tập thể

11C9

Ồn tự quản tiết 6

19/10/2019

37

Tập thể

11C9

Không vệ sinh cửa kính

23/10/2019

38

1 HS nữ

10A2

Không bảng tên

21/10/2019

39

Tập thể

10A2

Cửa kính bẩn

23/10/2019

40

Tập thể

10A3

Cửa kính bẩn

23/10/2019

41

Tập thể

10C4

Không vệ sinh cửa kính

22/10/2019

42

Vắng 3 (1P)

10C5

HĐNG

19/10/2019

43

Xuân, Văn Hoàng

10C6

kiểm tra không nghiêm túc

21/10/2019

44

2 HS

10C7

Bỏ tiết chào cờ

21/10/2019

45

1 HS nữ

10C7

Không bảng tên

21/10/2019

46

Dung, Sương

10C8

Trễ

18/10/2019

47

Tập thể

10C8

Cửa kính bẩn

22/10/2019

48

Tập thể

10C8

Không vệ sinh cửa kính

23/10/2019

49

Tập thể

10C9

Không vệ sinh cửa kính

23/10/2019

50

Tập thể

10C9

Vệ sinh lớp bẩn

23/10/2019

51

4 HS nữ

10C9

Không đồng phục

24/10/2019

52

Vắng 3

10C11

HĐNG

19/10/2019

53

Tập thể

10C11

Không vệ sinh cửa kính

22/10/2019

54

Nam

10C11

kiểm tra không nghiêm túc

22/10/2019

55

Vắng 1 (P)

10C12

HĐNG

19/10/2019

56

Một số HS nữ

10C12

Son môi

24/10/2019

 

 

 

BAN THI ĐUA

 

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ 
Trưng bày phòng truyền thống  của trường - Năm học 2018-2019

1. Tập thể 12.5 - Khóa 4: 3.200.000 đ.

2. Tập thể 12.3 - Khóa 1: 1.500.000 đ.

3. Nhan Văn Chiến- Khóa 1: 10.000.000 đ. 

4. Huỳnh Đức Nam-Khóa 3: 5.000.000 đ

5. Võ Ngọc Tuấn Khóa 2: 5.000.000 đ.

6. Phạm sinh-Khóa 3: 2.000.000 đ.

7. Huỳnh Hải-Khóa 4: 1.000.000 đ.

8. Võ Thị Kiều-Khóa 2: 1.000.000 đ.

9. Võ Ngọc Tính-Khóa 6: 1.000.000 đ.

10. Nguyễn Đình Thêm-Khóa 9: 1.000.000 đ.

11. Phùng Tấn Tý-Khóa 5: 1.000.000 đ.

12. Trần Minh Trung-Khóa 11: 500.000 đ.

13. Nguyễn Thái Bình-Khóa 3: 500.000 đ.

14. Huỳnh Đức  Nghĩa-Khóa 3: 500.000 đ.

15. Phùng Tấn Bi-Khóa 5: 500.000 đ.

Tổng cộng: 33.700.000 đồng.

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của  các em. Chúc  các em hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 01.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 394
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 306061
Hiện có 27 khách Trực tuyến