Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 12 - HK1 - NH: 2019-2020

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

Cô Phương

9.92

8.70

 

18.62

A

6

 

2

10C5

Cô T. Phượng

9.92

7.60

 

17.52

C

14

 

3

10C6

Cô Trang

10.00

8.10

 

18.10

B

8

 

4

10C7

Cô Thu

9.67

4.40

 

14.07

D

22

 

5

10C8

Cô Thắng

9.75

7.60

 

17.35

C

17

 

6

10C9

Cô Tâm

9.83

8.30

 

18.13

B

7

 

7

10C10

Cô Quyên

9.92

7.80

 

17.72

C

13

 

8

10C11

Cô Hạ

9.50

4.50

 

14.00

D

23

 

9

10C12

Cô Ngọc

9.75

8.00

 

17.75

B

12

 

10

11C4

Thầy Khoa

10.00

9.30

 

19.30

A

2

 

11

11C5

Thầy Hiển

9.93

9.80

 

19.73

A

1

 

12

11C6

Cô Hiển

9.87

8.00

 

17.87

B

11

 

13

11C7

Thầy V. Hùng

9.92

7.30

 

17.22

D

18

 

14

11C8

Cô Lệ

9.83

8.10

 

17.93

B

9

 

15

11C9

Thầy A

10.00

6.60

 

16.60

D

20

 

16

11C10

Thầy Ba

10.00

7.90

 

17.90

B

10

 

17

12C4

Thầy Phùng

9.80

7.70

 

17.50

C

15

 

18

12C5

Cô Oanh

9.93

7.50

 

17.43

C

16

 

19

12C6

Cô N. Phượng

9.87

9.20

 

19.07

A

4

 

20

12C7

Cô D. Thảo

9.87

5.70

 

15.57

D

21

 

21

12C8

Cô Sanh

9.87

7.20

 

17.07

D

19

 

22

12C9

Cô Liễu

10.00

9.00

 

19.00

A

5

 

23

12C10

Cô Hà

9.93

9.20

 

19.13

A

3

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

Thầy Tâm

9.92

8.60

 

18.52

B

7

 

2

10A2

Cô Dũng

9.92

8.30

 

18.22

C

8

 

3

10A3

Cô K. Vân

10.00

7.80

 

17.80

C

9

 

4

11A1

Cô H. Nhung

10.00

9.60

 

19.60

A

3

 

5

11A2

Cô Diễm

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

6

11A3

Cô Thịnh

10.00

9.90

 

19.90

A

2

 

7

12A1

Cô Hạnh

10.00

9.40

 

19.40

A

4

 

8

12A2

Cô Hoa

10.00

8.90

 

18.90

A

5

 

9

12A3

Cô Tuyết

10.00

8.70

 

18.70

B

6

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 12 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Vắng 1 (P)

12A1

HĐNG

21/11/2019

2

Vắng 2

12A2

HĐNG

21/11/2019

3

Duyên

12A3

Trễ

15/11/2019

4

Vắng 2

12A3

HĐNG

21/11/2019

5

Nhung

12C4

Trễ

15/11/2019

6

Vắng 3

12C4

HĐNG

21/11/2019

7

Tân, Lộc

12C5

Không bảng tên

15/11/2019

8

Vắng 3 (2P)

12C5

HĐNG

21/11/2019

9

My, Dần

12C5

Trễ

 

10

Lộc, Mỹ

12C5

Ăn vặt trong lớp

 

11

Vắng 1

12C6

HĐNG

21/11/2019

12

Tuấn, Tú, Bình, Hằng, Vũ

12C7

Không bảng tên

15/11/2019

13

Vắng 5

12C7

HĐNG

21/11/2019

14

Huy

12C8

Son môi

15/11/2019

15

Vắng 7 (5P)

12C8

HĐNG

21/11/2019

16

Thùy Trang

12C9

Trễ

15/11/2019

17

Vắng 1

12C9

HĐNG

21/11/2019

18

An, Hà

12C10

Trễ

15/11/2019

19

Trang

11A1

Trễ

21/11/2019

20

Phúc

11C4

Trễ

21/11/2019

21

Phượng, Ánh

11C6

Trễ

15/11/2019

22

Bảo Ngọc

11C6

Trễ

21/11/2019

23

Ngọc Ánh

11C6

Trễ, không bảng tên

21/11/2019

24

Minh

11C7

Trễ

16/11/2019

25

2 Hs

11C7

Chưa vào lớp khi có trống

21/11/2019

26

Nga, Dung, Trinh, Ngân

11C7

Không đồng phục

21/11/2019

27

Nga, Trinh

11C7

Không bảng tên

21/11/2019

28

Đoàn Thị Trang

11C8

Son môi

21/11/2019

29

Đông, Nam

11C8

Trễ

21/11/2019

30

2 HS

11C8

Chưa vào lớp khi có trống

21/11/2019

31

Nam

11C8

Không bảng tên

21/11/2019

32

Kim Dung

11C9

uốn tóc

16/11/2019

33

Hương

11C9

Không bảng tên

16/11/2019

34

Tình

11C9

Trễ

21/11/2019

35

Trang, Phương, Diệu

11C10

Không đồng phục

16/11/2019

36

Diệu

11C10

Không bảng tên

16/11/2019

37

Trang

11C10

Son môi

16/11/2019

38

1 HS nam

11C10

Không bỏ áo vào trong

16/11/2019

39

Tập thể

10A1

Không đổ rác

16/11/2019

40

Thúy

10A1

Không bảng tên

21/11/2019

41

P. Thảo, Thúy

10A1

Không đồng phục

21/11/2019

42

Chi

10A2

Không bảng tên

16/11/2019

43

Minh

10A2

Trễ

16/11/2019

44

Thảo, Dung

10A2

Không đồng phục

21/11/2019

45

Tập thể

10A2

Không đổ rác

21/11/2019

46

Phương

10A3

Trễ

16/11/2019

47

Thương

10A3

Son môi

16/11/2019

48

Như, Anh, Quỳnh

10A3

Trễ

21/11/2019

49

Anh

10A3

Không đồng phục

21/11/2019

50

Thuật, Toàn

10C4

Trễ

16/11/2019

51

Như, Xuân

10C4

Trễ

21/11/2019

52

Hồng

10C5

Không đồng phục

16/11/2019

53

Nở

10C5

uốn tóc, nhuộm

16/11/2019

54

Long

10C5

Không bảng tên

16/11/2019

55

Đại

10C5

Trễ

21/11/2019

56

Mỹ Linh, Hà

10C6

Không đồng phục

21/11/2019

57

10C6

Không bảng tên

21/11/2019

58

Ngân

10C6

Son môi

21/11/2019

59

Huế, Vi

10C7

Trễ

16/11/2019

60

Sơn

10C7

Không đóng thùng, ko bảng tên

16/11/2019

61

Tập thể

10C7

Không đổ rác

16/11/2019

62

Vi

10C7

Ko: đồng phục, bảng tên; son môi

16/11/2019

63

Tài, Luận, Sơn

10C7

Không bảng tên

21/11/2019

64

2 HS nam

10C8

Không đóng thùng

16/11/2019

65

Tuấn, Trâm, Vi

10C8

Trễ

21/11/2019

66

Thủy, Sương, Hoài

10C8

Không đồng phục

21/11/2019

67

Thiện

10C9

Trễ

16/11/2019

68

Quốc, Toàn, Hoàng

10C9

Không bảng tên

16/11/2019

69

Quyên

10C9

Trễ

21/11/2019

70

Trâm

10C10

Son môi

16/11/2019

71

Tài, Hiền, Uyên, Vy

10C10

Không đồng phục

21/11/2019

72

Uyên

10C10

Không bảng tên

21/11/2019

73

Tài, Giang

10C11

Trễ

16/11/2019

74

Nhi, Hồng

10C11

Son môi

16/11/2019

75

10C11

Không bảng tên

16/11/2019

76

Trâm, Hồng, Vy, Phương

10C11

Không đồng phục

16/11/2019

77

Vinh

10C11

Trễ, không đóng thùng

21/11/2019

78

Phú

10C11

Dép lê

21/11/2019

79

Tâm, Trâm, Hồng, Phương

10C11

Không đồng phục

21/11/2019

80

Đào, Thảo, Chi, Vy

10C12

Không đồng phục

16/11/2019

81

Tập thể

10C12

Không đổ rác

21/11/2019

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ 
Trưng bày phòng truyền thống  của trường - Năm học 2018-2019

1. Tập thể 12.5 - Khóa 4: 3.200.000 đ.

2. Tập thể 12.3 - Khóa 1: 1.500.000 đ.

3. Nhan Văn Chiến- Khóa 1: 10.000.000 đ. 

4. Huỳnh Đức Nam-Khóa 3: 5.000.000 đ

5. Võ Ngọc Tuấn Khóa 2: 5.000.000 đ.

6. Phạm sinh-Khóa 3: 2.000.000 đ.

7. Huỳnh Hải-Khóa 4: 1.000.000 đ.

8. Võ Thị Kiều-Khóa 2: 1.000.000 đ.

9. Võ Ngọc Tính-Khóa 6: 1.000.000 đ.

10. Nguyễn Đình Thêm-Khóa 9: 1.000.000 đ.

11. Phùng Tấn Tý-Khóa 5: 1.000.000 đ.

12. Trần Minh Trung-Khóa 11: 500.000 đ.

13. Nguyễn Thái Bình-Khóa 3: 500.000 đ.

14. Huỳnh Đức  Nghĩa-Khóa 3: 500.000 đ.

15. Phùng Tấn Bi-Khóa 5: 500.000 đ.

Tổng cộng: 33.700.000 đồng.

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của  các em. Chúc  các em hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 01.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 394
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 306047
Hiện có 17 khách Trực tuyến