Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 13 - HK1 - NH: 2019-2020

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

Cô Phương

10.00

9.80

 

19.80

A

1

 

2

10C5

Cô T. Phượng

9.91

5.40

 

15.31

D

19

 

3

10C6

Cô Trang

9.88

8.90

 

18.78

A

4

 

4

10C7

Cô Thu

9.70

6.20

 

15.90

D

17

 

5

10C8

Cô Thắng

9.82

3.70

 

13.52

D

22

 

6

10C9

Cô Tâm

9.97

7.20

 

17.17

D

11

 

7

10C10

Cô Quyên

9.91

8.40

 

18.31

A

6

 

8

10C11

Cô Hạ

9.73

3.50

 

13.23

D

23

 

9

10C12

Cô Ngọc

9.61

8.00

 

17.61

C

10

 

10

11C4

Thầy Khoa

9.85

5.60

 

15.45

D

18

 

11

11C5

Thầy Hiển

9.88

7.80

 

17.68

C

9

 

12

11C6

Cô Hiển

9.85

4.10

 

13.95

D

21

 

13

11C7

Thầy V. Hùng

9.91

6.40

 

16.31

D

16

 

14

11C8

Cô Lệ

9.82

6.70

 

16.52

D

15

 

15

11C9

Thầy A

9.91

4.90

 

14.81

D

20

 

16

11C10

Thầy Ba

9.97

9.30

 

19.27

A

3

 

17

12C4

Thầy Phùng

9.79

8.40

 

18.19

B

7

 

18

12C5

Cô Oanh

9.97

9.40

 

19.37

A

2

 

19

12C6

Cô N. Phượng

9.76

8.90

 

18.66

A

5

 

20

12C7

Cô D. Thảo

10.00

7.80

 

17.80

B

8

 

21

12C8

Cô Sanh

9.91

6.90

 

16.81

D

13

 

22

12C9

Cô Liễu

9.97

6.90

 

16.87

D

12

 

23

12C10

Cô Hà

9.80

6.80

 

16.60

D

14

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

Thầy Tâm

9.91

9.50

 

19.41

A

4

 

2

10A2

Cô Dũng

10.00

9.60

 

19.60

A

2

 

3

10A3

Cô K. Vân

9.91

9.50

 

19.41

A

4

 

4

11A1

Cô H. Nhung

10.00

8.90

 

18.90

A

9

 

5

11A2

Cô Diễm

10.00

9.40

 

19.40

A

6

 

6

11A3

Cô Thịnh

10.00

9.70

 

19.70

A

1

 

7

12A1

Cô Hạnh

10.00

9.40

 

19.40

A

6

 

8

12A2

Cô Hoa

9.97

9.30

 

19.27

A

8

 

9

12A3

Cô Tuyết

10.00

9.60

 

19.60

A

2

 

             

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 13 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Hải

12A1

trễ

26/11/2019

2

Bình

12A2

trễ

22/11/2019

3

1hs nam

12A2

Trễ

27/11/2019

4

Tính

12A3

Trễ

22,28/11

5

1 hs nữ

12C4

son môi

27/11/2019

6

Vân

12C4

Trễ

27/11/2019

7

1hs nam, Quyên, hương

12C6

trễ

28/11/2019

8

Tuấn

12C7

Không bảng tên

22/11/2019

9

Phương

12C7

TRỄ

22/11/2019

10

Trang

12c7

Không đồng phục

22/11/2019

11

Tập thể

12C7

Không đổ rác

26/11/2019

12

Quí

12C7

Không bảng tên

26/11/2019

13

Huy

12C8

Son môi, Không bảng tên, dép lê

27/11/2019

14

Tập thể

12C8

Không đổ rác

22, 26/11

15

Nhi

12C8

trễ

28/11/2019

16

Thiện

12C8

Không bảng tên

22/11/2019

17

Hưng, tuyết

12C9

Trễ

22/11/2019

18

Tập thể

12C9

Không vệ sinh cửa kính

25/11/2019

19

Thanh

12C9

Không bảng tên

27/11/2019

20

Yến

12C9

Không bảng tên

22/11/2019

21

4 hs

12C9

trễ

28/11/2019

22

Trâm

12C10

son môi

26/11/2019

23

Đại

12C10

Không bảng tên

27/11/2019

24

Tài

12C10

trễ

27/11/2019

25

Thịnh, và 2 hs

12C10

trễ

28/11/2019

26

Tập thể

12C10

Không vệ sinh cửa kính

25/11/2019

27

Thịnh, Huệ

12C10

Trễ

22/11/2019

28

Mai

11A1

đi xe trong Trường

23/11/2019

29

Tập thể

11A1

Không vệ sinh cửa kính

25/11/2019

30

Huyền, Ngân

11A2

Không bảng tên

22/11/2019

31

Thủy

11C4

Không bảng tên, không đồng phục

22/11/2019

32

Tập thể

11C4

Không đổ rác

22/11/2019

33

Khoa

11c4

Không đóng thùng

27/11/2019

34

Phương, thủy

11C4

Không bảng tên

26/11/2019

35

Mạnh

11C4

Trễ

28/11/2019

36

Nguyên, Nghĩa, Công Hậu

11C4

Kiểm tra không nghiêm túc

28/11/2019

37

Ngọc

11C5

Son môi

23/11/2019

38

Trâm

11C5

son môi

27/11/2019

39

Huy, Hoài

11C5

trễ

28/11/2019

40

Tập thể

11C5

Không đổ rác

26/11/2019

41

Thọ, Trinh

11C6

Không bảng tên

26/11/2019

42

Mỹ

11C6

Trễ

22/11/2019

43

1 số HS

11C6

Trao đổi kiểm tra 1 tiết

26/11/2019

44

Phúc, Tài

11C6

Trễ

27/11/2019

45

Phúc, Tài, Nam, Hương,Thọ, Khánh, Mỹ (7hs)

11C6

Trễ

28/11/2019

46

3 hs

11C7

Chưa vào lớp khi có trống

22/11/2019

47

thành

11C7

Không bảng tên

23/11/2019

48

Tập thể

11C7

Không đổ rác

28/11/2019

49

Dung

11c7

Không: đồng phục, bảng tên, dép lê

28/11/2019

50

Diệu

11C7

son môi

23, 28/11/2019

51

Tập thể

11C7

Không vệ sinh lớp

27/11/2019

52

3 hs nữ, 2 hs nam

11C8

Chưa vào lớp khi có trống

22/11/2019

53

Vân

11C8

son môi

23/11/2019

54

2 HS

11C8

Chưa vào lớp khi có trống

23/11/2019

55

Tập thể

11C8

Không vệ sinh lớp

27/11/2019

56

Tập thể

11C8

Không đổ rác

28/11/2019

57

Tập thể

11C9

Không vệ sinh cửa kính

22/11/2019

58

Hoàng

11C9

Không bảng tên, không vô thùng

23/11/2019

59

Ngân , vi

11C9

Trễ

23/11/2019

60

Tập thể

11C9

Không đổ rác

23/11/2019

61

vi

11C9

Không bảng tên

23/11/2019

62

1 HS nam, Lan

11C10

Trễ

23/11/2019

63

Tập thể

10A1

Không đổ rác

23/11/2019

64

Diệu

10A2

Trễ

23/11/2019

65

Tập thể

10A3

Kiểm tra không nghiêm túc

 

66

3 hs nữ

10c5

Chưa vào lớp khi có trống

22/11/2019

67

Tập thể

10c5

Không vệ sinh cửa kính

22/11/2019

68

Dương, Trang

10C5

son môi

23/11/2019

69

Dương

10C5

dép lê

23/11/2019

70

Tập thể

10c5

Không vệ sinh lớp

27/11/2019

71

Dương

10C5

dép lê, son môi

28/11/2019

72

Nguyên

10C5

Không bảng tên, trễ

28/11/2019

73

Tập thể

10c6

Không đổ rác

27/11/2019

74

Tập thể

10c6

Không đổ rác

23/11/2019

75

2 hs nữ, 1 nam

10C7

Chưa vào lớp khi có trống

22/11/2019

76

1 hs nam

10C7

Không đóng thùng

23/11/2019

77

Tập thể

10C7

Không đổ rác

27/11/2019

78

Tập thể

10C7

ko tắt điện quạt

27/11/2019

79

1 nhóm hs

10C7

Chưa vào lớp khi có trống

28/11/2019

80

2 HS nữ

10C8

Chưa vào lớp khi có trống

22/11/2019

81

1 nhóm hs

10C8

Chưa vào lớp khi có trống

23/11/2019

82

vui

10C8

Không bảng tên

23/11/2019

83

1hs nam , 1 nữ

10c8

bỏ TDGG

27/11/2019

84

HIỀN

10C8

sơn móng tay

28/11/2019

85

1 nhóm hs

10C8

Chưa vào lớp khi có trống

28/11/2019

86

Tân

10c8

Không bảng tên

28/11/2019

87

Tập thể

10C8

Không đổ rác

27/11/2019

88

hiền

10C8

dép lê

23/11/2019

89

Tập thể

10c9

Không vệ sinh cửa kính

22/11/2019

90

hiền

10c9

Son môi

28/11/2019

91

Tập thể

10C9

Không đổ rác

23/11/2019

92

Tập thể

10C9

Không đổ rác

27/11/2019

93

Tập thể

10c10

Không vệ sinh cửa kính

22/11/2019

94

Tập thể

10C10

Không đổ rác

23/11/2019

95

Tập thể

10C10

Không đổ rác

27/11/2019

96

Tập thể

10c11

Không vệ sinh cửa kính

22/11/2019

97

 Hồng

10c11

Son môi

23/11/2019

98

Đạt, Hồng

10C11

trễ

23/11/2019

99

1 hs nam

10C11

dép lê

23/11/2019

100

2 hs nam

10C11

bỏ TDGG

25/11/2019

101

1 hs nam

10C11

Trễ

26/11/2019

102

3 hs nam

10C11

Chưa vào lớp khi có trống

26/11/2019

103

hiếu

10C11

dép lê

28/11/2019

104

Nam

10C11

Nói tục

26/11/2019

105

Tập thể

10C11

Không đổ rác

27/11/2019

106

Phương, Trâm

10C11

Không bảng tên

28/11/2019

107

Nam, Thuận

10C12

bỏ TDGG

25/11/2019

108

diễm

10C12

trễ

23/11/2019

109

Tập thể

10C12

Không đổ rác

23/11/2019

 

 

 

BAN THI ĐUA

 

 

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ 
Trưng bày phòng truyền thống  của trường - Năm học 2018-2019

1. Tập thể 12.5 - Khóa 4: 3.200.000 đ.

2. Tập thể 12.3 - Khóa 1: 1.500.000 đ.

3. Nhan Văn Chiến- Khóa 1: 10.000.000 đ. 

4. Huỳnh Đức Nam-Khóa 3: 5.000.000 đ

5. Võ Ngọc Tuấn Khóa 2: 5.000.000 đ.

6. Phạm sinh-Khóa 3: 2.000.000 đ.

7. Huỳnh Hải-Khóa 4: 1.000.000 đ.

8. Võ Thị Kiều-Khóa 2: 1.000.000 đ.

9. Võ Ngọc Tính-Khóa 6: 1.000.000 đ.

10. Nguyễn Đình Thêm-Khóa 9: 1.000.000 đ.

11. Phùng Tấn Tý-Khóa 5: 1.000.000 đ.

12. Trần Minh Trung-Khóa 11: 500.000 đ.

13. Nguyễn Thái Bình-Khóa 3: 500.000 đ.

14. Huỳnh Đức  Nghĩa-Khóa 3: 500.000 đ.

15. Phùng Tấn Bi-Khóa 5: 500.000 đ.

Tổng cộng: 33.700.000 đồng.

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của  các em. Chúc  các em hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Giao lưu với trường ĐH Phan Châu Trinh


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 394
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 306057
Hiện có 20 khách Trực tuyến