Red Purple Black

Tổ chức triển khai học tập 04 bài lý luận chính trị của Đoàn cho ĐVTN.

Thực hiện Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG, ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương đoàn về triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 của BTV tỉnh đoàn Quảng Nam và Thị đoàn Điện Bàn, ngày 03/10/2021, BTV Đoàn trường đã quán triệt nội quy nhà trường và triển khai 4 bài Lí luận chính trị của Đoàn với hình thức trực tuyến và trực tuyến. Đồng thời tuyên truyền về pháp luật, ma túy, an toàn giao thông cho HS toàn trường, và ký cam kết giữa nhà trường với gia đình học sinh.

IMG 9283

 

Việc học tập 04 bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

IMG 8479

 

 Nội dung gồm 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, cụ thể:

-      Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản, cốt lõi, khoa học, cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

-      Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài học cung cấp những lập luận cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan; vai trò và những thành tựu lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng; những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

-      Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

-      Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò và những tính chất, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hội thảo Điện Bàn lên thị xã năm 2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

bannerbogiaoduc so-gddt-qn
vnedu logo
logo PXU
TRUONG KET NOI

..

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 406
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 435637
Hiện có 23 khách Trực tuyến