Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 11 - HK2 - NH: 2021-2022

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/4

Cô D. Phương

9.94

7.10

 

17.04

D

12

 

2

10/5

Cô Ru

9.88

1.80

 

11.68

D

25

 

3

10/6

Cô Diễm

10.00

8.50

 

18.50

A

3

 

4

10/7

Cô Dung

9.94

6.20

 

16.14

D

17

 

5

10/8

Cô Tâm

9.94

1.20

 

11.14

D

26

 

6

10/9

Cô B. Nhung

9.94

0.00

 

9.94

D

28

 

7

10/10

Cô Thùy Vân

9.97

8.30

 

18.27

A

6

 

8

10/11

Cô Mỹ Yến

9.97

9.00

 

18.97

A

2

 

9

10/12

Cô Thanh Thảo

9.94

7.70

 

17.64

C

8

 

10

10/13

Thầy A

9.88

5.20

 

15.08

D

20

 

11

10/14

Thầy Cường

10.00

6.10

 

16.10

D

18

 

12

11/4

Cô Kim Nhung

9.91

7.30

 

17.21

D

10

 

13

11/5

Cô T. Phượng

9.88

7.60

 

17.48

C

9

 

14

11/6

Thầy Nghê

9.91

7.20

 

17.11

D

11

 

15

11/7

Cô Huyền

9.91

6.50

 

16.41

D

15

 

16

11/8

Cô Oanh

9.79

4.90

 

14.69

D

21

 

17

11/9

Cô Lệ

9.94

5.30

 

15.24

D

19

 

18

11/10

Thầy Khoa

9.82

7.10

 

16.92

D

13

 

19

11/11

Cô Hoa

9.91

9.70

 

19.61

A

1

 

20

11/12

Cô Sanh

9.76

2.90

 

12.66

D

23

 

21

12/4

Cô V. Hà

10.00

6.60

 

16.60

D

14

 

22

12/5

Cô Thu Hiền

9.94

8.40

 

18.34

A

5

 

23

12/6

Cô Trang

10.00

8.40

 

18.40

A

4

 

24

12/7

Cô Nam

9.97

0.20

 

10.17

D

27

 

25

12/8

Cô Thu

9.91

2.10

 

12.01

D

24

 

26

12/9

Cô Thịnh

9.97

6.30

 

16.27

D

16

 

27

12/10

Cô Tuyết

9.97

8.10

 

18.07

B

7

 

28

12/11

Cô Hiển

9.82

3.40

 

13.22

D

22

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Hạnh

9.97

9.30

 

19.27

A

5

 

2

10/2

Cô Huệ

10.00

9.80

 

19.80

A

2

 

3

10/3

Thầy N. Hùng

10.00

9.90

 

19.90

A

1

 

4

11/1

Cô Hường

10.00

9.70

 

19.70

A

3

 

5

11/2

Cô Phong

10.00

8.50

 

18.50

B

9

 

6

11/3

Cô Quyên

10.00

9.70

 

19.70

A

3

 

7

12/1

Thầy Tâm

10.00

8.70

 

18.70

B

7

 

8

12/2

Cô Dũng

10.00

8.70

 

18.70

B

7

 

9

12/3

Cô K. Vân

9.97

8.90

 

18.87

A

6

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 11 (Từ 01/4 đến 07/4/2022) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Nhật Khánh

12/1

Dép lê

2/4

2

Thảo, Thúy, Hậu

12/1

Trễ

2/4

3

Tâm, Hòa

12/2

Trễ

2/4

4

Kiều Trinh

12/2

Nhuộm tóc

6/4

5

Hương

12/3

Không đồng phục

2/4

6

Tâm

12/4

Tổ chức, gây rối TTCC

 

7

Thúy Nga

12/5

Trễ

2/4

8

Tín

12/6

Dép lê

4/4

9

Thanh Trúc

12/6

Nhuộm tóc

4/4

10

Kiều Trinh

12/6

Nhuộm tóc

4/4

11

Kim Hậu

12/7

Không: bảng tên, đồng phục

2/4

12

Na Vi, Phước, Ánh Ngân

12/7

Không đồng phục

2/4

13

6 HS (Sổ trực)

12/7

Trễ

2/4

14

 Dung, Kim Hậu

12/7

Nhuộm tóc

4/4

15

Quốc

12/7

Tổ chức, gây rối TTCC

 

16

Thanh Bình, Yên,

12/8

Không đồng phục

2/4

17

Thu Hà, Diệu Hiền

12/8

Trễ

2/4

18

Trung, Vy, H.Ngọc, Q.Như

12/8

Nhuộm tóc

2/4

19

Trung Kiên, Đông Triều

12/8

Sử dụng đt giờ anh văn

6/4

20

Tường Vy

12/9

Dép lê, Không đồng phục

2/4

21

Trúc Ly

12/9

Không đồng phục

2/4

22

Anh Cẩm

12/9

Trễ

2/4

23

Tài, Na

12/9

Nhuộm tóc

4/4

24

Xuân Giang, Ánh Hồng

12/10

Nhuộm tóc

4/4

25

Thảo Vy, Kim Chi, Trâm

12/11

Không đồng phục

2/4

26

Thành Nam

12/11

Dép lê

2/4

27

Sương, Ngọc Diễm, Trúc

12/11

Trễ

2/4

28

Na, Trâm, Hải, Đào

12/11

Nhuộm tóc

4/4

29

Mỹ Duyên

11/2

Không đồng phục

2/4

30

Văn Minh

11/4

Trễ

2/4

31

Anh Thư

11/4

Nhuộm tóc

4/4

32

Văn Hòa

11/5

Dép lê

4/4

33

Tình

11/5

Nhuộm tóc

4/4

34

Thành

11/5

Trễ

5/4

35

Phương, V.Hoàng, Phi Bình

11/6

Trễ

2/4

36

Ngọc Như, Sen, Anh Đào

11/6

Không đồng phục

2/4

37

Anh Đào

11/6

Nhuộm tóc

4/4

38

Thanh Toàn, Long

11/7

Trễ

2/4

39

Xuân Hiền

11/7

Không đồng phục

2/4

40

Hồng Phúc

11/7

Không bảng tên

4/4

41

P. Hiền, Hương Giang

11/7

Nhuộm tóc

4/4

42

Long

11/7

Vắng tiết 4,5

6/4

43

V.Huy, V.Hải, Thanh Hằng

11/8

Trễ

2/4

44

Bảo Trân, Kim Loan

11/8

Không đồng phục

2/4

45

Thu Hà, Thanh Hằng

11/8

Nhuộm tóc

4/4

47

Trà My, Thùy Trâm

11/9

Trễ TD

5/4

48

11/9

Tham gia đánh nhau

 

49

Nguyễn Văn Đức

11/10

Dép lê

5/4

50

Tập thể

11/10

Không vệ sinh cửa kính

2/4

51

Tập thể

11/12

Không vệ sinh cửa kính

2/4

52

Tố Tâm

10/1

Không bảng tên

1/4

53

10/4

Tổ chức, gây rối TTCC

 

54

Châu

10/5

Không bảng tên

1/4

55

Tập thể

10/5

Không vệ sinh cửa kính

2/4

56

Ngọc Nhi

10/5

Trễ

4/4

57

7 HS (Sổ trực)

10/5

Trễ TD

5/4

58

Nhật Minh

10/5

Trễ

5/4

59

An, Long

10/5

Tham gia đánh nhau

 

60

Tập thể

10/6

Không vệ sinh cửa kính

2/4

61

Loan

10/6

Dép

4/4

62

Qùa

10/7

Không bảng tên

1/4

63

Thu Hiền

10/8

Trễ TD

2/4

64

Tập thể

10/8

Không vệ sinh cửa kính

2/4

65

Tập thể

10/8

Không đổ rác

4/4

66

Quang Cảnh

10/9

Trễ TD

4/4

67

Lê Hữu Đông

10/9

Trễ TD, đi xe vào trường

2/4

68

Tập thể

10/9

Không vệ sinh cửa kính

2/4

69

Hữu Đạt

10/9

Trễ

5/4

70

Thiện Phước

10/9

Đánh nhau, gây rối TTCC

 

71

Linh

10/10

Không bảng tên

1/4

72

Huy

10/10

Trễ TD

5/4

73

Tập thể

10/11

Không vệ sinh cửa kính

2/4

74

Tập thể

10/12

Không vệ sinh cửa kính

2/4

75

Hồng Sơn

10/13

Bỏ tiết

1/4

76

Tập thể

10/13

Không vệ sinh cửa kính

2/4

77

Tập thể

10/13

Không đổ rác

4/4

78

Cẩm Tú

10/14

Không bảng tên

4/4

BAN THI ĐUA


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hội thảo Điện Bàn lên thị xã năm 2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

bannerbogiaoduc so-gddt-qn
vnedu logo
logo PXU
TRUONG KET NOI

..

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 399
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 406542
Hiện có 9 khách Trực tuyến