Lịch công tác tuần Trường THPT Lương Thế Vinh
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/10/2019 đến ngày:27/10/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/10
Ba 22/10
Tư 23/10
Năm 24/10
Sáu 25/10
Bảy 26/10
CN 27/10