Lịch công tác tuần Trường THPT Lương Thế Vinh
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/2/2024 đến ngày:3/3/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 26/2
Ba 27/2
Tư 28/2
Năm 29/2
Sáu 1/3
Bảy 2/3
CN 3/3