Lịch công tác tuần Trường THPT Lương Thế Vinh
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/5/2024 đến ngày:19/5/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/5
Ba 14/5
Tư 15/5
Năm 16/5
Sáu 17/5
Bảy 18/5
CN 19/5