Lịch công tác tuần Trường THPT Lương Thế Vinh
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/5/2024 đến ngày:2/6/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/5
Ba 28/5
Tư 29/5
Năm 30/5
Sáu 31/5
Bảy 1/6
CN 2/6