TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:4/12/2023 đến ngày:10/12/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 4/12
Ba 5/12
Tư 6/12
Năm 7/12
Sáu 8/12
Bảy 9/12
CN 10/12