THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên cựu GV, NV:  Phạm Sáu Ngày tháng năm sinh:  1956 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  1999 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2017
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên Chuyên môn:  Ngữ văn
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Nghỉ hưu tại Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam.
Chỗ ở hiện nay:  Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  01223566171 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 08h12:05-12-2017
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Phạm Sáu nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!