THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên cựu GV, NV:  Võ Chư Ngày tháng năm sinh:  15/3/1961 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện Nam Trung - Điện Bàn - Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  1998 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2016
Chức vụ khi công tác tại trường:  Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Chuyên môn:  Sinh vật
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Nghỉ hư tại Điện Nam Trung - Điện Bàn
Chỗ ở hiện nay:  Điện Nam Trung - Điện Bàn - Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0906481634 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 09h35:06-12-2017
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Võ Chư nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!