TỔNG HỢP DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Thông báo của Ban liên lạc Cựu giáo viên, nhân viênĐăng ký làm thành viên Cựu giáo viên, nhân viênHòm thư góp ý của Cựu giáo viên, nhân viên
STT Họ và Tên Cựu giáo viên, nhân viên Năm vào trường Năm chuyển công tác hoặc nghỉ hưu Chức vụ lúc đang công tác tại trường Điện thoại Email Xem
1 Võ Chư 1998 2016 Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng 0906481634 Chi tiết
2 Phạm Sáu 1999 2017 Giáo viên 01223566171 Chi tiết
(Tổng số trang: 1) 1