THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Đinh thị thu sương Năm sinh:  1999 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Điện dương Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2014 Năm ra trường:  2017 Lớp ra trường:  12c6
Tên GVCN năm ra trường:  Phan thị hiển Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Sinh viên năm nhất trường đại học nông lâm huế
Chỗ ở hiện nay:  
Số điện thoại liên lạc:  01215103975 Email:  thusuong2708@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 16h01:22-05-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Đinh thị thu sương nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!