THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Phạm văn thương Năm sinh:  10/11/1983 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện phương Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  1998 Năm ra trường:  2001 Lớp ra trường:  
Tên GVCN năm ra trường:  Thầy Chư Thông tin về GVCN:  Thầy chư
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Trưởng đại diện miền trung cho tập đoàn Amacao
Chỗ ở hiện nay:  Điện phương, điện bàn
Số điện thoại liên lạc:  0916 958 779 Email:  Thuongqn.kd@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 06h21:23-05-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Phạm văn thương nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!