THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Huỳnh đức nam Năm sinh:  1985 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện bàn Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2000 Năm ra trường:  2003 Lớp ra trường:  12/6
Tên GVCN năm ra trường:   Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Kinh doanh bất động sản- ngũ hành sơn
Chỗ ở hiện nay:  Điện ngọc- điện bàn
Số điện thoại liên lạc:  0905 392 392 Email:  Ducnam307@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 07h25:23-05-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Huỳnh đức nam nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!