THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Lê Đình Minh Tuấn Năm sinh:  1_10_1986 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện Ngọc Điện Bàn Quãng Nam Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2003_2006 Năm ra trường:  2006 Lớp ra trường:  12/4
Tên GVCN năm ra trường:  Cô Vân dạy Văn Thông tin về GVCN:  Cô Vân Dạy Văn Rất Sợ Sâu Hoa Sữa
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Điện Nước
Chỗ ở hiện nay:  Điện Ngọc Điện Bàn Quãng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0905637692 Email:  dongthukhonghoiam@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 03h45:25-05-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Lê Đình Minh Tuấn nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!