THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Lê Hồng châu Năm sinh:  20/02/1987 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện Nam Điện Bàn Quảng Nam Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2002 Năm ra trường:  2005 Lớp ra trường:  12/5
Tên GVCN năm ra trường:  Phạm Thị Huệ Thông tin về GVCN:  Cô Huệ dạy Hóa, vợ thầy Chương dạy Toán
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Nhân viên kỹ thuật - Bình Dương
Chỗ ở hiện nay:  Dĩ An - Bình Dương
Số điện thoại liên lạc:  0903781170 Email:  lechau086@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 13h24:30-05-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Lê Hồng châu nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!