THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Kiều Thị Bích Trâm Năm sinh:  12/01/1983 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Điện Nam Trung Chức vụ trong lớp:  Lớp trưởng
Năm vào học tại trường:  1998 Năm ra trường:  2001 Lớp ra trường:  12/1
Tên GVCN năm ra trường:  Trần Thị Mỹ Thanh Thông tin về GVCN:  Trần Thị Mỹ Thanh, gv Tiếng Anh
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường Trung học cơ sở Võ Như Hưng, Điện Nam Trung, Điện Bàn
Chỗ ở hiện nay:  Điện Nam Trung, Điện Bàn
Số điện thoại liên lạc:  0935442644 Email:  Kieubichtramnpv@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 12h07:18-07-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Kiều Thị Bích Trâm nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!