THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Huỳnh Kim Sơn Năm sinh:  25/09/1985 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện Ngọc Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2000 Năm ra trường:  2003 Lớp ra trường:  12/1
Tên GVCN năm ra trường:   Thông tin về GVCN:  Cô Hồ Thị Hoa
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Công ty Điện lực Đà Nẵng
Chỗ ở hiện nay:  Đà Nẵng
Số điện thoại liên lạc:  0888692777 Email:  kimsondnp@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 20h09:19-07-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Huỳnh Kim Sơn nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!