THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Lê Vĩnh Ngọc Năm sinh:  1987 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện Dương Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2002 Năm ra trường:  2005 Lớp ra trường:  12/1
Tên GVCN năm ra trường:   Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Lập trình viên @ FPT Software DN
Chỗ ở hiện nay:  
Số điện thoại liên lạc:  0905917994 Email:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 20h42:19-07-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Lê Vĩnh Ngọc nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!