THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  NGUYỄN VĂN MINH THUẬN Năm sinh:  18/11/1984 Giới tính:  Nam
Quê quán:  ĐIỆN DƯƠNG Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2001 Năm ra trường:  2004 Lớp ra trường:  12/2
Tên GVCN năm ra trường:  10/1 Thầy Phạm Sáu, 11/2 Cô Lê Thị Thu, 12/2 Thầy ĐOÀN VĂN MIÊN Thông tin về GVCN:  THẦY MIÊN
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Tự Do
Chỗ ở hiện nay:  ĐIỆN DƯƠNG
Số điện thoại liên lạc:  0917722293 - Email:  minhthuan1688@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 05h49:20-07-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh NGUYỄN VĂN MINH THUẬN nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!