THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Huỳnh viết cường Năm sinh:  22/02/1986 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Điện ngọc - điện bàn - quảng nam Chức vụ trong lớp:  Lớp trưởng
Năm vào học tại trường:  2001 Năm ra trường:  2004 Lớp ra trường:  12/6
Tên GVCN năm ra trường:  Cô tâm & cô dũng Thông tin về GVCN:  Cô dũng dạy hóa học và cô tâm dạy lịch sử và giáo dục công dân
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Kinh doanh dịch vụ
Chỗ ở hiện nay:  Khối phố câu hà, phường điện ngọc
Số điện thoại liên lạc:  0932548185 Email:  cuonglt02bkhmt@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 12h36:05-08-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Huỳnh viết cường nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!