THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Họ và tên:  Võ Thị Thanh Tuyết Năm sinh:  8/8/1984 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Quảng Nam Chức vụ trong lớp:  Lớp phó học tập
Năm vào học tại trường:  1999 Năm ra trường:  2002 Lớp ra trường:  12/1
Tên GVCN năm ra trường:  Cô Huệ & Cô Cúc Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:   Ngân Hàng
Chỗ ở hiện nay:  Đà Nẵng
Số điện thoại liên lạc:  0905220096 Email:  tuyetvt@pvcombank.com.vn
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 11h20:11-08-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Võ Thị Thanh Tuyết nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!