Lịch công tác tuần Trường THPT Lương Thế Vinh
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:8/4/2024 đến ngày:14/4/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/4
Ba 9/4
Tư 10/4
Năm 11/4
Sáu 12/4
Bảy 13/4
CN 14/4