Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 15 - HK1 - NH: 2019-2020

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

Cô Phương

9.93

8.90

 

18.83

A

3

 

2

10C5

Cô T. Phượng

9.90

8.40

 

18.30

A

8

 

3

10C6

Cô Trang

9.90

7.70

 

17.60

C

13

 

4

10C7

Cô Thu

9.80

6.60

 

16.40

D

19

 

5

10C8

Cô Thắng

9.87

8.10

 

17.97

B

10

 

6

10C9

Cô Tâm

9.90

8.60

 

18.50

A

6

 

7

10C10

Cô Quyên

9.93

8.90

 

18.83

A

3

 

8

10C11

Cô Hạ

9.90

7.10

 

17.00

D

15

 

9

10C12

Cô Ngọc

9.83

9.20

 

19.03

A

2

 

10

11C4

Thầy Khoa

9.88

4.90

 

14.78

D

23

 

11

11C5

Thầy Hiển

9.97

7.70

 

17.67

C

11

 

12

11C6

Cô Hiển

9.73

6.30

 

16.03

D

21

 

13

11C7

Thầy V. Hùng

9.97

7.70

 

17.67

C

12

 

14

11C8

Cô Lệ

9.87

8.60

 

18.47

A

7

 

15

11C9

Thầy A

9.97

8.80

 

18.77

A

5

 

16

11C10

Thầy Ba

10.00

9.70

 

19.70

A

1

 

17

12C4

Thầy Phùng

9.88

7.00

 

16.88

D

18

 

18

12C5

Cô Oanh

9.91

7.00

 

16.91

D

17

 

19

12C6

Cô N. Phượng

9.88

7.10

 

16.98

D

16

 

20

12C7

Cô D. Thảo

10.00

8.10

 

18.10

B

9

 

21

12C8

Cô Sanh

9.91

6.40

 

16.31

D

20

 

22

12C9

Cô Liễu

9.94

6.00

 

15.94

D

22

 

23

12C10

Cô Hà

9.91

7.30

 

17.21

D

14

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

Thầy Tâm

9.97

9.90

 

19.87

A

2

 

2

10A2

Cô Dũng

9.93

8.70

 

18.63

B

8

 

3

10A3

Cô K. Vân

9.90

9.90

 

19.80

A

4

 

4

11A1

Cô H. Nhung

10.00

8.90

 

18.90

A

6

 

5

11A2

Cô Diễm

9.97

9.90

 

19.87

A

1

 

6

11A3

Cô Thịnh

9.70

7.70

 

17.40

D

9

 

7

12A1

Cô Hạnh

9.94

9.90

 

19.84

A

3

 

8

12A2

Cô Hoa

9.94

9.50

 

19.44

A

5

 

9

12A3

Cô Tuyết

10.00

8.70

 

18.70

B

7

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 15 (6/12-12/12) - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Xanh

12A2

trễ

10/12/2019

2

lĩnh

12A3

trễ, nhảy rào

10/12/2019

3

vân

12C4

SON MÔI

06/12/2019

4

Tập thể

12c4

Không vệ sinh cửa kính

12/12/2019

5

1hs nam

12c4

Không đóng thùng

10/12/2019

6

nhung

12C4

Không bảng tên

06/12/2019

7

YẾN

12C4

TRỄ+ Không đồng phục

10/12/2019

8

sau

12C5

Không bảng tên

06/12/2019

9

4 hs

12C5

Chưa vào lớp khi có trống

06/12/2019

10

ngọc

12c5

trễ

10/12/2019

11

Tập thể

12c5

Không đổ rác

11/12/2019

12

hiếu

12C5

dép lê

10/12/2019

13

Huy

12c6

Không đóng thùng

11/12/2019

14

Tập thể

12c6

Không đổ rác

10/12/2019

15

diễm

12C6

trễ

10/12/2019

16

Tuấn

12c6

Vô lễ với GV

 

17

phương

12C7

son môi

06/12/2019

18

phương

12C7

 sơn móng

10/12/2019

19

12C7

trễ

10/12/2019

20

hiền

12c7

Không bảng tên

10/12/2019

21

Tập thể

12C7

Không đổ rác

11/12/2019

22

khương, tú, bảo

12c8

trễ

10/12/2019

23

bảo

12C8

Chưa vào lớp khi có trống

06/12/2019

24

Tập thể

12c8

Không đổ rác

10/12/2019

25

Hạnh, Vy, Lâm, Vinh

12C8

Kiểm tra ko nghiêm túc

 

26

tuyết

12C9

trễ

10/12/2019

27

yến

12c9

Không bảng tên

06/12/2019

28

Hoàng

12C9

Trễ

07/12/2019

29

hải

12c9

Không bảng tên

10/12/2019

30

yến

12c9

dép lê

10/12/2019

31

Tập thể

12c9

Không vệ sinh cửa kính

12/12/2019

32

yến, thùy trang

12C9

Chưa vào lớp khi có trống

10/12/2019

33

Tập thể

12C10

Kiểm tra ko nghiêm túc

07/12/2019

34

12C10

dép lê

11/12/2019

35

Tập thể

12c10

Không vệ sinh cửa kính

12/12/2019

36

hiếu

12C10

son môi

11/12/2019

37

trà

11A1

Không bảng tên

11/12/2019

38

V3(2P)

11A1

HĐNGLL

12/12/2019

39

1P

11A2

HĐNGLL

12/12/2019

40

TRANG

11A3

SON MÔI

06/12/2019

41

PHÚC

11A3

TRỄ

10/12/2019

42

3P

11A3

HĐNGLL

12/12/2019

43

Hiếu

11C4

Dép lê

06/12/2019

44

TÂM

11C4

SON MÔI

10/12/2019

45

VI, ĐẠI, HiẾU, QUYÊN

11C4

Không bảng tên

06/12/2019

46

2KP

11C4

HĐNGLL

12/12/2019

47

TRÂM

11C5

TRỄ

10/12/2019

48

2HS NỮ

11C5

Chưa vào lớp khi có trống

10/12/2019

49

1K+1P

11C5

HĐNGLL

12/12/2019

50

ÁNH

11C6

son môi, KO BẢNG TÊN+ DÉP LÊ

06/12/2019

51

THỌ

11C6

Không đóng thùng

10/12/2019

52

TRINH

11C6

SON MÔI

10/12/2019

53

ÁNH, LÀNH

11C6

Không bảng tên

11/12/2019

54

Tập thể

11C6

Vệ sinh bẩn

11/12/2019

55

1P

11C6

HĐNGLL

12/12/2019

56

Tập thể

11C7

Không vệ sinh cửa kính

06/12/2019

57

DUNG

11C7

Không bảng tên

07/12/2019

58

3 HS

11C7

Chưa vào lớp khi có trống

07/12/2019

59

1P

11C7

HĐNGLL

12/12/2019

60

TRÍ

11C8

Chưa vào lớp khi có trống

07/12/2019

61

2HS NAM

11C8

TRỄ

07/12/2019

62

1P

11C8

HĐNGLL

12/12/2019

63

TRUNG

11C9

Trễ

07/12/2019

64

2P

11C10

HĐNGLL

12/12/2019

65

2 Hs

10A2

Kiểm tra ko nghiêm túc

 

66

Tập thể

10C5

Không vệ sinh cửa kính

06/12/2019

67

HẠNH

10C5

TRỄ

07/12/2019

68

THANH

10C5

SON MÔI

12/12/2019

69

HỒNG

10C5

 Không đồng phục

12/12/2019

70

2 HS

10C6

Kiểm tra ko nghiêm túc

 

71

DiỆU

10C6

DÉP LÊ

12/12/2019

72

CHÂU

10C6

SON MÔI

12/12/2019

73

Tập thể

10C7

Không vệ sinh cửa kính

06/12/2019

74

Tập thể

10C7

Không đổ rác

12/12/2019

75

DUYÊN, CHI, TÂM, MI, HƯƠNG, THẮM

10C7

 Không đồng phục

12/12/2019

76

TOÀN

10C8

Chưa vào lớp khi có trống(TIET 4)

07/12/2019

77

1HS NỮ

10C8

Chưa vào lớp khi có trống

12/12/2019

78

VÂN

10C8

 Không đồng phục, SON MÔI

12/12/2019

79

BÌNH

10C9

SON MÔI

07/12/2019

80

1HS NAM

10c11

TRỄ

07/12/2019

81

1 NHÓM HS

10C11

TỤ TẬP KO VÔ LỚP

07/12/2019

82

VINH, GIANG

10C11

Không bảng tên

07/12/2019

83

1 NHÓM HS

10C12

TỤ TẬP KO VÔ LỚP

07/12/2019

84

HẰNG

10C12

Không bảng tên

07/12/2019

 

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ 
Trưng bày phòng truyền thống  của trường - Năm học 2018-2019

1. Tập thể 12.5 - Khóa 4: 3.200.000 đ.

2. Tập thể 12.3 - Khóa 1: 1.500.000 đ.

3. Nhan Văn Chiến- Khóa 1: 10.000.000 đ. 

4. Huỳnh Đức Nam-Khóa 3: 5.000.000 đ

5. Võ Ngọc Tuấn Khóa 2: 5.000.000 đ.

6. Phạm sinh-Khóa 3: 2.000.000 đ.

7. Huỳnh Hải-Khóa 4: 1.000.000 đ.

8. Võ Thị Kiều-Khóa 2: 1.000.000 đ.

9. Võ Ngọc Tính-Khóa 6: 1.000.000 đ.

10. Nguyễn Đình Thêm-Khóa 9: 1.000.000 đ.

11. Phùng Tấn Tý-Khóa 5: 1.000.000 đ.

12. Trần Minh Trung-Khóa 11: 500.000 đ.

13. Nguyễn Thái Bình-Khóa 3: 500.000 đ.

14. Huỳnh Đức  Nghĩa-Khóa 3: 500.000 đ.

15. Phùng Tấn Bi-Khóa 5: 500.000 đ.

Tổng cộng: 33.700.000 đồng.

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của  các em. Chúc  các em hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Thị xã Điện Bàn


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 394
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 306035
Hiện có 23 khách Trực tuyến