Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 16 - HK1 - NH: 2019-2020

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10C4

Cô Phương

10.00

9.00

 

19.00

A

5

 

2

10C5

Cô T. Phượng

9.93

9.90

 

19.83

A

1

 

3

10C6

Cô Trang

9.97

9.00

 

18.97

A

6

 

4

10C7

Cô Thu

9.87

8.20

 

18.07

B

12

 

5

10C8

Cô Thắng

9.83

7.70

 

17.53

C

15

 

6

10C9

Cô Tâm

9.97

7.30

 

17.27

C

18

 

7

10C10

Cô Quyên

9.90

8.30

 

18.20

B

9

 

8

10C11

Cô Hạ

9.80

7.10

 

16.90

D

19

 

9

10C12

Cô Ngọc

9.73

5.70

 

15.43

D

22

 

10

11C4

Thầy Khoa

9.73

5.90

 

15.63

D

21

 

11

11C5

Thầy Hiển

9.91

8.70

 

18.61

A

7

 

12

11C6

Cô Hiển

9.85

8.30

 

18.15

B

10

 

13

11C7

Thầy V. Hùng

9.90

7.50

 

17.40

C

17

 

14

11C8

Cô Lệ

 

 

 

0.00

D

23

KSĐB

15

11C9

Thầy A

9.93

7.80

 

17.73

C

14

 

16

11C10

Thầy Ba

9.90

7.60

 

17.50

C

16

 

17

12C4

Thầy Phùng

9.91

6.70

 

16.61

D

20

 

18

12C5

Cô Oanh

9.94

7.80

 

17.74

C

13

 

19

12C6

Cô N. Phượng

9.94

8.20

 

18.14

B

11

 

20

12C7

Cô D. Thảo

9.97

9.40

 

19.37

A

3

 

21

12C8

Cô Sanh

9.82

8.70

 

18.52

A

8

 

22

12C9

Cô Liễu

9.97

9.40

 

19.37

A

3

 

23

12C10

Cô Hà

9.94

9.60

 

19.54

A

2

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10A1

Thầy Tâm

10.00

9.10

 

19.10

A

8

 

2

10A2

Cô Dũng

9.93

10.00

 

19.93

A

3

 

3

10A3

Cô K. Vân

10.00

9.90

 

19.90

A

4

 

4

11A1

Cô H. Nhung

9.97

9.20

 

19.17

A

7

 

5

11A2

Cô Diễm

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

6

11A3

Cô Thịnh

9.97

9.30

 

19.27

A

6

 

7

12A1

Cô Hạnh

10.00

9.60

 

19.60

A

5

 

8

12A2

Cô Hoa

10.00

9.10

 

19.10

A

8

 

9

12A3

Cô Tuyết

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 16 (13/12-19/12) - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

1hs nam

12A2

trễ

17/12/2019

2

Ngân

12A2

SON MÔI

17/12/2019

3

Tập thể

12c4

Không đổ rác

17/12/2019

4

VÂN, HiẾU

12C4

Không bảng tên

17/12/2019

5

Liên

12C4

Trễ

17/12/2019

6

YẾN

12C4

SON MÔI

17/12/2019

7

LỘC

12C5

TRỄ

17/12/2019

8

MY

12C5

SƠN MÓNG

17/12/2019

9

LỘC

12c5

Chưa vào lớp khi có trống

17/12/2019

10

Huy

12C5

Bỏ về tiết 3

19/12/2019

11

THỌ

12C6

trễ

17/12/2019

12

Huy

12c6

Không bảng tên

17/12/2019

13

Vũ+ 2hs nam

12C7

Chưa vào lớp khi có trống

17/12/2019

14

thảo, thảo vy

12c8

trễ

17/12/2019

15

tuyết

12C9

Không bảng tên

18/12/2019

16

yến, trân

11A1

trễ

17/12/2019

17

TRANG

11A3

SON MÔI

18/12/2019

18

11C4

Dép lê

18/12/2019

19

phương

11C4

trễ, Không bảng tên

17/12/2019

20

Khoa, Nghĩa, Tâm

11C4

Kiểm tra ko nghiêm túc

 

21

Tập thể

11C4

Vệ sinh bẩn

13/12/2019

22

dũng

11C4

Không bảng tên

18/12/2019

23

Tập thể

11C4

ăn hạt dưa xả rác

18/12/2019

24

Tập thể

11C5

Vệ sinh bẩn

14/12/2019

25

Quảng

11C5

Không đóng thùng

17/12/2019

26

tâm

11C5

son môi

18/12/2019

27

Ánh

11C6

trễ

17/12/2019

28

Tập thể

11C6

Kiểm tra ko nghiêm túc

16/12/2019

29

Tập thể

11C7

Không vệ sinh cửa kính

17/12/2019

30

Tập thể

11C7

Không vệ sinh cửa kính

16/12/2019

31

DUNG

11C7

Không bảng tên, dép lê

19/12/2019

32

1nam+ 1 nữ(DUNG+ QUÂN)

11C7

Chưa vào lớp khi có trống

19/12/2019

33

Tập thể

11C8

Không vệ sinh cửa kính

18/12/2019

34

mai

11C8

Không bảng tên

19/12/2019

35

cảm

11C8

DÉP LÊ

19/12/2019

36

Tập thể

11C9

Không vệ sinh cửa kính

18/12/2019

37

1HS NAM

11C9

TRỄ

18/12/2019

38

NGÂN

11C9

Không bảng tên

19/12/2019

39

Tập thể

11C9

VỆ SINH BẨN

14/12/2019

40

TRUNG

11C9

DÉP LÊ

19/12/2019

41

Phúc, Phước

11C10

Ăn kẹo trong lớp

18/12/2019

42

MINH

11C10

Không bảng tên

14/12/2019

43

Tập thể

11C10

KO ĐỔ RÁC

14/12/2019

44

NGUYỆT, TÂM, THẢO

11C10

Không bảng tên

19/12/2019

45

1HS NỮ

10A1

Chưa vào lớp khi có trống

14/12/2019

46

Tập thể

10A1

Không vệ sinh cửa kính

16/12/2019

47

Tập thể

10C4

Không vệ sinh cửa kính

16/12/2019

48

Tập thể

10C4

Không vệ sinh cửa kính

17/12/2019

49

Tập thể

10C6

KO ĐỔ RÁC

14/12/2019

50

Tập thể

10C6

Không vệ sinh cửa kính

18/12/2019

51

Tập thể

10C8

Không vệ sinh cửa kính

16/12/2019

52

Tập thể

10C8

Không vệ sinh cửa kính

17/12/2019

53

Tập thể

10C8

Không vệ sinh cửa kính

18/12/2019

54

NHƯ

10C9

Không bảng tên, ko vô thùng, son môi

19/12/2019

55

hiền, bình

10C9

Không bảng tên

19/12/2019

56

trang

10C9

dép lê

19/12/2019

57

vinh

10c10

trễ

14/12/2019

58

hiền

10c10

Không bảng tên, dép lê

19/12/2019

59

Tập thể

10C10

KO ĐỔ RÁC

19/12/2019

60

Nhi

10c10

Ăn vặt

19/12/2019

61

Nhi

10c11

son môi

14/12/2019

62

Tập thể

10C11

Không vệ sinh cửa kính

17/12/2019

63

Tập thể

10C11

Không vệ sinh cửa kính

18/12/2019

64

nhung

10C11

Không bảng tên

19/12/2019

65

thuận, thi, diễm

10C12

trễ

14/12/2019

66

Diễm

10C12

Dùng ĐT trong giờ học

16/12/2019

67

Tập thể

10C12

VỆ SINH BẨN

17/12/2019

68

5hs

10C12

Chưa vào lớp khi có trống

19/12/2019

69

9hs

10C12

ko nghiem túc trong ktra

17/12/2019

70

thi

10C12

Không bảng tên

19/12/2019

71

Tập thể

10C12

VỆ SINH BẨN

19/12/2019

72

trâm

10C12

Dép lê

19/12/2019

 

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ 
Trưng bày phòng truyền thống  của trường - Năm học 2018-2019

1. Tập thể 12.5 - Khóa 4: 3.200.000 đ.

2. Tập thể 12.3 - Khóa 1: 1.500.000 đ.

3. Nhan Văn Chiến- Khóa 1: 10.000.000 đ. 

4. Huỳnh Đức Nam-Khóa 3: 5.000.000 đ

5. Võ Ngọc Tuấn Khóa 2: 5.000.000 đ.

6. Phạm sinh-Khóa 3: 2.000.000 đ.

7. Huỳnh Hải-Khóa 4: 1.000.000 đ.

8. Võ Thị Kiều-Khóa 2: 1.000.000 đ.

9. Võ Ngọc Tính-Khóa 6: 1.000.000 đ.

10. Nguyễn Đình Thêm-Khóa 9: 1.000.000 đ.

11. Phùng Tấn Tý-Khóa 5: 1.000.000 đ.

12. Trần Minh Trung-Khóa 11: 500.000 đ.

13. Nguyễn Thái Bình-Khóa 3: 500.000 đ.

14. Huỳnh Đức  Nghĩa-Khóa 3: 500.000 đ.

15. Phùng Tấn Bi-Khóa 5: 500.000 đ.

Tổng cộng: 33.700.000 đồng.

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của  các em. Chúc  các em hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Thị xã Điện Bàn


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 394
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 306043
Hiện có 12 khách Trực tuyến