Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 19 - HK1 - NH: 2020-2021

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/4

Cô Kim Nhung

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

2

10/5

Cô T. Phượng

10,00

9,40

 

19,40

A

17

 

3

10/6

Thầy Nghê

10,00

8,50

 

18,50

A

25

 

4

10/7

Cô Liễu

10,00

8,70

 

18,70

A

24

 

5

10/8

Cô Oanh

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

6

10/9

Cô Lệ

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

7

10/10

Thầy Khoa

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

8

10/11

Cô Hoa

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

9

10/12

Cô Sanh

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

10

11/4

Cô Hà

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

11

11/5

Cô Hường

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

12

11/6

Cô Trang

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

13

11/7

Cô Thu

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

14

11/8

Cô Thắng

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

15

11/9

Cô Tâm

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

16

11/10

Cô Thanh Thảo

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

17

11/11

Cô Hạ

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

18

11/12

Cô Hòa

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

19

12/4

Cô Hạnh

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

20

12/5

Cô Tuyết

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

21

12/6

Cô Hiển

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

22

12/7

Thầy V. Hùng

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

23

12/8

Cô N. Phượng

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

24

12/9

Thầy A

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

25

12/10

Cô Hiền

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Dạ Thảo

10,00

9,50

 

19,50

A

7

 

2

10/2

Cô Phong

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

3

10/3

Cô Quyên

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

4

11/1

Thầy Tâm

10,00

9,50

 

19,50

A

7

 

5

11/2

Cô Dũng

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

6

11/3

Cô Kim Vân

10,00

9,50

 

19,50

A

7

 

7

12/1

Cô H. Nhung

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

8

12/2

Cô Diễm

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

9

12/3

Cô Thịnh

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 19 (08/01-14/01/2021) - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Tập thể

12/5

Không vệ sinh phòng 14

8/1

2

Tập thể

12/5

Không vệ sinh phòng 14

12/1

3

Tập thể

12/6

Không vệ sinh phòng 4

8/1

4

Tập thể

12/6

Không vệ sinh phòng 4

12/1

5

Tập thể

12/8

Không vệ sinh phòng 6

12/1

6

Tập thể

11/1

Không vệ sinh phòng 15

14/1

7

Tập thể

11/3

Không vệ sinh phòng 5

14/1

8

Tập thể

11/4

Ồn ào hành lang (thi nói)

8/1

10

Tập thể

11/4

Không vệ sinh phòng 10

14/1

11

Tập thể

11/5

Không vệ sinh phòng 12

14/1

12

Tập thể

11/7

Không vệ sinh phòng 7

14/1

13

Tập thể

11/10

Không vệ sinh phòng 16

14/1

14

Tập thể

11/12

Không vệ sinh phòng 8, 11

14/1

15

Tập thể

10/1

Không vệ sinh phòng 1

14/1

16

Tập thể

10/4

Không vệ sinh phòng 15, 18

14/1

17

1 HS nam (BTCĐ)

10/5

ko bảng tên, ko đóng thùng

14/1

18

Tập thể

10/6

Không vệ sinh phòng 11

6/1

19

Tập thể

10/6

Không vệ sinh phòng 10, 11

14/1

20

Tập thể

10/7

Không vệ sinh phòng 4

6/1

21

Văn Tiến

10/7

Không bỏ áo vào trong

14/1

22

Tập thể

10/7

Không vệ sinh phòng 16

14/1

23

Tập thể

10/8

Không vệ sinh phòng 3

6/1

24

Tập thể

10/8

Không vệ sinh phòng 2

14/1

25

Tập thể

10/10

Không vệ sinh phòng 12

14/1

26

Tập thể

10/11

Không vệ sinh phòng 5

14/1

BAN THI ĐUA

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/4

Cô Kim Nhung

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

2

10/5

Cô T. Phượng

10,00

9,40

 

19,40

A

17

 

3

10/6

Thầy Nghê

10,00

8,50

 

18,50

A

25

 

4

10/7

Cô Liễu

10,00

8,70

 

18,70

A

24

 

5

10/8

Cô Oanh

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

6

10/9

Cô Lệ

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

7

10/10

Thầy Khoa

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

8

10/11

Cô Hoa

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

9

10/12

Cô Sanh

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

10

11/4

Cô Hà

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

11

11/5

Cô Hường

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

12

11/6

Cô Trang

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

13

11/7

Cô Thu

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

14

11/8

Cô Thắng

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

15

11/9

Cô Tâm

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

16

11/10

Cô Thanh Thảo

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

17

11/11

Cô Hạ

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

18

11/12

Cô Hòa

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

19

12/4

Cô Hạnh

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

20

12/5

Cô Tuyết

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

21

12/6

Cô Hiển

10,00

9,00

 

19,00

A

18

 

22

12/7

Thầy V. Hùng

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

23

12/8

Cô N. Phượng

10,00

9,50

 

19,50

A

11

 

24

12/9

Thầy A

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

25

12/10

Cô Hiền

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Dạ Thảo

10,00

9,50

 

19,50

A

7

 

2

10/2

Cô Phong

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

3

10/3

Cô Quyên

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

4

11/1

Thầy Tâm

10,00

9,50

 

19,50

A

7

 

5

11/2

Cô Dũng

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

6

11/3

Cô Kim Vân

10,00

9,50

 

19,50

A

7

 

7

12/1

Cô H. Nhung

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

8

12/2

Cô Diễm

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

9

12/3

Cô Thịnh

10,00

10,00

 

20,00

A

1

 

BAN THI ĐUA


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 05.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 460
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 368305
Hiện có 15 khách Trực tuyến