Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 2 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

10.00

9.20

 

19.20

A

5

 

2

10/2

Cô Dạ Thảo

9.83

8.30

 

18.13

B

17

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

8.60

 

18.60

A

11

 

4

10/4

Cô Nam

9.97

9.30

 

19.27

A

4

 

5

10/5

Cô Trang

10.00

9.20

 

19.20

A

5

 

6

10/6

Cô Hạ

10.00

9.90

 

19.90

A

1

 

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

9.10

 

19.10

A

7

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

9.93

8.20

 

18.13

B

17

 

9

10/9

Cô Bình

9.97

5.80

 

15.77

D

31

 

10

10/10

Cô Thịnh

9.97

6.20

 

16.17

D

27

 

11

10/11

Cô Kim Vân

10.00

8.20

 

18.20

B

15

 

12

10/12

Cô Hiền

10.00

8.20

 

18.20

B

15

 

13

10/13

Cô Thu

10.00

7.40

 

17.40

C

22

 

14

10/14

Cô Thanh

10.00

8.00

 

18.00

B

19

 

15

10/15

Cô Hiển

9.83

5.60

 

15.43

D

32

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

10.00

9.10

 

19.10

A

7

 

17

11/5

Cô Phương

9.88

9.60

 

19.48

A

3

 

18

11/6

Cô Diễm

9.91

8.60

 

18.51

A

12

 

19

11/7

Cô X. Dung

9.91

6.50

 

16.41

D

25

 

20

11/8

Cô Tâm

9.94

6.20

 

16.14

D

29

 

21

11/9

Cô B. Nhung

9.97

9.70

 

19.67

A

2

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

9.97

6.20

 

16.17

D

27

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

5.20

 

15.20

D

33

 

24

11/12

Cô Thanh Thảo

9.97

9.00

 

18.97

A

9

 

25

11/13

Thầy A

9.87

1.00

 

10.87

D

35

 

26

11/14

Thầy Cường

10.00

6.30

 

16.30

D

26

 

27

12/4

Cô K. Nhung

10.00

7.20

 

17.20

D

24

 

28

12/5

Cô Túy Hoa

9.97

5.10

 

15.07

D

34

 

29

12/6

Cô N. Phượng

9.97

6.10

 

16.07

D

30

 

30

12/7

Cô Thắng

9.94

7.40

 

17.34

C

23

 

31

12/8

Cô Oanh

9.88

8.00

 

17.88

B

20

 

32

12/9

Cô Lệ

9.97

8.90

 

18.87

A

10

 

33

12/10

Thầy Khoa

9.84

7.80

 

17.64

C

21

 

34

12/11

Cô Thị Hoa

10.00

8.50

 

18.50

A

13

 

35

12/12

Cô Dũng

9.94

8.30

 

18.24

B

14

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

9.97

9.70

 

19.67

A

2

 

2

11/2

Cô Huệ

9.97

9.80

 

19.77

A

1

 

3

11/3

Thầy N. Hùng

10.00

9.10

 

19.10

A

6

 

4

12/1

Cô Hường

10.00

9.40

 

19.40

A

5

 

5

12/2

Cô Phong

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

6

12/3

Cô Quyên

10.00

9.50

 

19.50

A

3

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 2 (03/2-9/2/2023) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Vũ, Huy

12/1

trễ

9/2

2

T. Mai

12/2

trễ

9/2

3

H. Anh

12/4

trễ, Ko bảng tên

9/2

4

Tiến

12/5

đi trễ, dép lê

7/2

5

Hiếu

12/5

dép lê, bỏ áo ra ngoài

7/2

6

Hòa

12/5

dép lê

8/2

7

Huy, Hậu, Hương

12/5

trễ

9/2

8

Phát

12/5

bỏ tiết 1, uốn tóc

9/2

9

Tập thể

12/5

Ko vệ sinh lớp, ko đổ rác

9/2

10

Vũ

12/6

đi trễ

7/2

11

Đức, Chiêu

12/6

Ko bảng tên, dép lê

8/2

12

Tấn, Tâm, Phương

12/6

trễ

9/2

13

Tập thể

12/6

Ko vệ sinh lớp, ko đổ rác

9/2

14

Toàn

12/7

dép lê

8/2

15

C. Hoàng

12/7

Ko bảng tên, dép lê

8/2

16

Mỹ

12/7

trễ

9/2

17

Long

12/7

trễ, Ko bảng tên, dép lê

9/2

18

Huy, Đạt

12/8

trễ

7/2

19

Thanh Thúy

12/8

Ko bảng tên, dép lê

8/2

20

Thiện

12/9

Bỏ tiết 1, Ko bảng tên

9/2

21

Q. Huy

12/10

bỏ tiết 1, uốn tóc

9/2

22

K. Phượng

12/11

dép lê

8/2

23

Tập thể

12/11

Ko vệ sinh lớp, ko đổ rác

9/2

24

Phượng, Quang

12/12

trễ

7/2

25

Quyên

12/12

trễ, ko bảng tên

9/2

26

T. Hoàng

12/12

Bỏ tiết 1

9/2

27

T. Hiền

11/3

trễ, Ko bảng tên

9/2

28

Trúc

11/6

trễ

9/2

29

Ngọc

11/7

trễ

9/2

30

Q. Huy

11/8

trễ 10 phút

8/2

31

3 HS nam

11/10

vào lớp sau tiếng trống

7/2

32

Tập thể

11/10

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

33

Tập thể

11/11

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

34

Tập thể

11/11

Ko vệ sinh cửa kính

7/2

35

Hậu, Châu

11/11

trễ

9/2

36

Châu

11/11

Ko bảng tên, ko đồng phục

9/2

37

Tập thể

11/11

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

38

Tập thể

11/12

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

39

Tập thể

11/12

Ko vệ sinh cửa kính

7/2

40

Tập thể

11/13

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

41

Tập thể

11/13

Ko vệ sinh cửa kính

7/2

42

Thùy Linh

11/13

trễ

9/2

43

Tập thể

11/13

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

44

Tập thể

11/14

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

45

Tập thể

10/1

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

46

Tập thể

10/2

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

47

3HS

10/2

Vắng GDKN sống (2KP, 1P)

9/2

48

Tập thể

10/3

Ko vệ sinh cửa kính

7/2

49

Vy, Huy, Thắng

10/3

trễ

9/2

50

Tập thể

10/4

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

51

Tập thể

10/5

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

52

Tấn Phong

10/5

trễ

9/2

53

Tập thể

10/7

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

54

Tập thể

10/7

Cửa kính còn bẩn

7/2

55

Tập thể

10/8

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

56

Long, Nguyên

10/8

trễ

9/2

57

Nhật

 

trễ

9/2

58

7HS nữ

10/9

Ko đồng phục

9/2

59

Hoàng, Nam

10/10

uốn tóc

9/2

60

Tập thể

10/11

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

61

Đông

10/11

trễ

9/2

62

2HS

10/12

Vắng KP HĐGDKN sống

9/2

63

Tập thể

10/13

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

64

Tập thể

10/13

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

65

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh cửa kính

7/2

66

Quỳnh, Nhung

10/14

trễ

9/2

67

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

68

Tập thể

10/15

Ko vệ sinh cửa kính

6/2

69

4 HS

10/15

Vắng KP HĐGDKN sống

8/2

70

Trang, Ngọc

10/15

trễ

9/2

71

Tập thể

10/15

Ko vệ sinh cửa kính

9/2

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Mảnh đất kiên trung Điện Bàn Quảng Nam


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 436
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 488163
Hiện có 11 khách Trực tuyến