Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 4 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

9.90

9.70

 

19.60

A

7

 

2

10/2

Cô Dạ Thảo

9.93

8.10

 

18.03

B

17

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

4

10/4

Cô Nam

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

5

10/5

Cô Trang

9.97

9.90

 

19.87

A

5

 

6

10/6

Cô Hạ

10.00

9.90

 

19.90

A

4

 

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

9.40

 

19.40

A

8

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

9.93

7.10

 

17.03

D

26

 

9

10/9

Cô Bình

9.97

8.00

 

17.97

B

20

 

10

10/10

Cô Thịnh

9.87

7.00

 

16.87

D

28

 

11

10/11

Cô Kim Vân

10.00

8.00

 

18.00

B

19

 

12

10/12

Cô Hiền

9.97

8.10

 

18.07

B

16

 

13

10/13

Cô Thu

9.97

7.80

 

17.77

B

21

 

14

10/14

Cô Thanh

10.00

5.50

 

15.50

D

32

 

15

10/15

Cô Hiển

9.87

7.90

 

17.77

B

21

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

9.97

9.80

 

19.77

A

6

 

17

11/5

Cô Phương

9.88

8.60

 

18.48

A

9

 

18

11/6

Cô Diễm

10.00

8.40

 

18.40

A

11

 

19

11/7

Cô X. Dung

9.91

6.60

 

16.51

D

30

 

20

11/8

Cô Tâm

9.94

6.90

 

16.84

D

29

 

21

11/9

Cô B. Nhung

10.00

8.40

 

18.40

A

11

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

9.97

3.80

 

13.77

D

34

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

7.20

 

17.20

D

25

 

24

11/12

Cô Thanh Thảo

9.97

10.00

 

19.97

A

3

 

25

11/13

Thầy A

9.90

2.60

 

12.50

D

35

 

26

11/14

Thầy Cường

9.93

7.00

 

16.93

D

27

 

27

12/4

Cô K. Nhung

9.97

7.50

 

17.47

C

24

 

28

12/5

Cô Túy Hoa

9.91

4.70

 

14.61

D

33

 

29

12/6

Cô N. Phượng

10.00

8.30

 

18.30

A

14

 

30

12/7

Cô Thắng

10.00

7.60

 

17.60

C

23

 

31

12/8

Cô Oanh

9.84

5.90

 

15.74

D

31

 

32

12/9

Cô Lệ

10.00

8.20

 

18.20

B

15

 

33

12/10

Thầy Khoa

9.91

8.10

 

18.01

B

18

 

34

12/11

Cô Thị Hoa

9.94

8.50

 

18.44

A

10

 

35

12/12

Cô Dũng

9.91

8.40

 

18.31

A

13

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

10.00

8.10

 

18.10

C

6

 

2

11/2

Cô Huệ

9.97

10.00

 

19.97

A

1

 

3

11/3

Thầy N. Hùng

10.00

9.20

 

19.20

A

5

 

4

12/1

Cô Hường

10.00

9.40

 

19.40

A

4

 

5

12/2

Cô Phong

10.00

9.70

 

19.70

A

3

 

6

12/3

Cô Quyên

10.00

9.80

 

19.80

A

2

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 4 (17/2-23/2/2023) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Giang

12/1

Trễ

18/2

2

Khánh Hưng

12/1

Trễ

23/2

3

Trung

12/2

Trễ

23/2

4

Quy

12/4

Trễ, Ko bảng tên

18/2

5

T. Hà

12/5

Ko bảng tên, dép lê

17/2

6

5 HS

12/5

Trễ

18/2

7

T. Hà

12/5

Ko bảng tên, dép lê

17/2

8

Tập thể

12/5

Ko vệ sinh cửa kính

18/2

9

Tự Phát

12/5

Bỏ tiết chào cờ

20/2

10

1 HS nam

12/5

dép lê

21/2

11

1 HS nam

12/5

dép lê

22/2

12

T. Tiên, Chiêu

12/6

Ko bảng tên, dép lê

17/2

13

Công Vũ

12/6

Trễ

23/2

14

C. Hoàng, Long

12/7

Ko bảng tên, dép lê

17/2

15

Hiền

12/7

Trễ

18/2

16

Song

12/7

Trễ

23/2

17

My, Việt

12/8

dép lê

17/2

18

Mai

12/8

Ko đồng phục

17/2

19

T. Hà

12/8

Ko bảng tên, dép lê

17/2

20

Tấn Hiếu

12/8

Trễ, Ko bảng tên

18/2

21

Hồng, Huy, Hải

12/8

Trễ

18/2

22

1 HS nam

12/9

Trễ, Ko bảng tên, dép lê

18/2

23

Tập thể

12/9

Ko vệ sinh lớp (hành lang)

20/2

24

Thanh Thanh

12/11

Trễ, Ko bảng tên

18/2

25

Kim Phượng

12/11

Trễ

18/2

26

T. Hoàng

12/12

dép lê, Ko bảng tên

17/2

27

Trường

12/12

Trễ

23/2

28

Hoàng

12/12

Ko bảng tên, trễ

23/2

29

Trang

11/1

Trễ

18/2

30

Tập thể

11/1

Ko vệ sinh cửa kính (gỗ)

18/2

31

Tập thể

11/3

Cửa kính bẩn

18/2

32

Phong

11/3

Trễ

23/2

33

Trung Hiếu

11/5

Trễ, Ko bảng tên

18/2

34

Tập thể

11/5

Ko vệ sinh cửa kính

18/2

35

Thảo

11/6

Trễ

18/2

36

Bình, Thu Thảo, Nam

11/6

Trễ

23/2

37

Tường Vy, Quà

11/7

Trễ, Ko bảng tên

18/2

38

Trường

11/7

Trễ

18/2

39

Tập thể

11/7

Ko vệ sinh cửa kính

18/2

40

2 hs nam

11/7

trễ 15 phút

23/2

41

Tập thể

11/8

Ko vệ sinh cửa kính

18/2

42

Tập thể

11/9

Ko vệ sinh cửa kính

18/2

43

My

11/9

Ko đồng phục, dép lê

17/2

44

Danh

11/9

Trễ

23/2

45

Vinh, Vũ

11/10

Uốn tóc

17/2

46

Quân

11/10

Ko bảng tên, dép lê

18/2

47

Thanh Hiếu

11/10

Ko bảng tên

18/2

48

Vũ

11/10

Uốn tóc

20/2

49

1 HS nam

11/10

Ko bảng tên

21/2

50

Lộc

11/10

trễ

23/2

51

Yến Nhi

11/10

Trễ, Ko đồng phục, ko bảng tên

23/2

52

Linh, Trường

11/10

Trễ, Ko bảng tên

23/2

53

Tập thể

11/11

Ko vệ sinh cửa kính

20/2

54

Hậu, Vương, Khoa

11/11

trễ

23/2

55

Châu

11/11

Trễ, Ko đồng phục, dép lê

23/2

56

Nghĩa, T. Bảo

11/13

Ko bảng tên

18/2

57

Đ. Hiếu

11/13

dép lê, Ko bảng tên

18/2

58

Đình Bảo

11/13

Ko đóng thùng

18/2

59

Tập thể

11/13

Ko vệ sinh cửa kính

20/2

60

Tập thể

11/14

Ko vệ sinh cửa kính

20/2

61

Quang, Nguyên

11/14

trễ

23/2

62

Tập thể

10/1

Cửa kính bẩn

23/2

63

Thịnh

10/2

Ko bảng tên

18/2

64

Tập thể

10/2

ko vệ sinh cửa kính

20/2

65

Khánh

10/2

trễ

23/2

66

Vắng 2 (2P)

10/2

HĐTN, HN

23/2

67

Uyên, H.Huy

10/7

trễ

23/2

68

3 HS

10/8

trễ

23/2

69

3 HS

10/8

trễ, (chạy núp WC)

23/2

70

H. Nam

10/8

dép lê

23/2

71

Hòa

10/8

Ko đóng thùng, Ko bảng tên

17/2

72

Vắng 2 (2P)

10/8

HĐTN, HN

23/2

73

H. Thịnh

10/9

Ko bảng tên, dép lê

23/2

74

Hồng

10/9

trễ

23/2

75

Lập

10/9

Ko đóng thùng, dép lê

17/2

76

Công

10/9

dép lê

17/2

77

Văn Hoàng

10/10

Dép lê, uốn tóc

17/2

78

3 HS

10/10

Trễ TD

23/2

79

Vắng 2 (1P)

10/10

HĐTN, HN

23/2

80

Mạch

10/11

trễ

23/2

81

Tập thể

10/11

Ko vệ sinh cửa kính

23/2

82

Vắng 8(7P)

10/11

HĐTN, HN

23/2

83

Mỹ Hằng

10/12

dép lê

17/2

84

Kiều Dung

10/12

Ko đồng phục, trễ

23/2

85

Vắng 2 (0P)

10/12

HĐTN, HN

23/2

86

Tân

10/13

dép lê, Ko đóng thùng

17/2

87

Vắng 1P

10/13

HĐTN, HN

23/2

88

Vỹ, Huy

10/14

Uốn tóc

17/2

89

Vỹ

10/14

Ko bảng tên

17/2

90

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh cửa kính

17/2

91

1 HS nữ

10/14

Ko đồng phục, dép lê

20/2

92

1 HS nữ

10/14

Ko bảng tên, dép lê

21/2

93

M. Thư, K. Vy

10/14

trễ

23/2

94

K. Vy

10/14

Ko bảng tên

23/2

95

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh cửa kính

23/2

96

Quốc Phong

10/15

Ko bảng tên, ko đóng thùng

21/2

97

Giáng Uyên

10/15

son môi (nói dối 10/4)

18/2

98

3 HS

10/15

trễ

23/2

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 05.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 436
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 488159
Hiện có 50 khách Trực tuyến