Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 8 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

2

10/2

Cô Dạ Thảo

9.87

8.50

 

18.37

A

29

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

4

10/4

Cô Nam

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

5

10/5

Cô Trang

9.93

9.50

 

19.43

A

18

 

6

10/6

Cô Hạ

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

9.40

 

19.40

A

19

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

9

10/9

Cô Bình

9.73

9.20

 

18.93

A

26

 

10

10/10

Cô Thịnh

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

11

10/11

Cô Kim Vân

9.87

8.30

 

18.17

B

31

 

12

10/12

Cô Hiền

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

13

10/13

Cô Thu

9.87

6.70

 

16.57

D

33

 

14

10/14

Cô Thanh

9.87

9.10

 

18.97

A

25

 

15

10/15

Cô Hiển

9.73

8.40

 

18.13

B

32

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

9.88

8.80

 

18.68

A

27

 

17

11/5

Cô Phương

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

18

11/6

Cô Diễm

9.88

9.40

 

19.28

A

22

 

19

11/7

Cô X. Dung

9.64

8.80

 

18.44

A

28

 

20

11/8

Cô Tâm

9.76

8.50

 

18.26

A

30

 

21

11/9

Cô B. Nhung

10.00

9.30

 

19.30

A

20

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

9.93

9.30

 

19.23

A

24

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

24

11/12

Cô Thanh Thảo

10.00

9.30

 

19.30

A

20

 

25

11/13

Thầy A

9.80

0.10

 

9.90

D

35

 

26

11/14

Cô Liễu

9.40

6.40

 

15.80

D

34

 

27

12/4

Cô K. Nhung

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

28

12/5

Cô Túy Hoa

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

29

12/6

Cô N. Phượng

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

30

12/7

Cô Thắng

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

31

12/8

Cô Oanh

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

32

12/9

Cô Lệ

9.88

9.40

 

19.28

A

23

 

33

12/10

Thầy Khoa

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

34

12/11

Cô Thị Hoa

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

35

12/12

Cô Dũng

9.94

9.70

 

19.64

A

17

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

2

11/2

Cô Huệ

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

3

11/3

Thầy N. Hùng

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

4

12/1

Cô Hường

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

5

12/2

Cô Phong

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

6

12/3

Cô Quyên

10.00

10.00

 

20.00

A

1

THT

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 8 (17-23/3/2023) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Quang

12/9

Ko bảng tên

18/3

2

H. Linh

12/12

trễ

18/3

3

2 HS Nam

11/6

Ko đóng thùng

23/3

4

Tập thể

11/8

Ko vệ sinh lớp

17/3

5

Tập thể

11/8

Ko vệ sinh lớp

23/3

6

Tập thể

11/9

Ko vệ sinh cuối giờ học

21/3

7

1 HS nam

11/12

đi trễ

17/3

8

Tập thể

11/12

cửa kính bẩn

20/3

9

Tập thể

11/13

Ko vệ sinh cửa kính

20/3

10

Toàn

11/14

đi trễ

17/3

11

Tập thể

10/2

Ko vệ sinh cửa kính

20/3

12

Tập thể

10/5

Ko vệ sinh cửa kính

20/3

13

Tập thể

10/7

Ko vệ sinh cửa kính

20/3

14

K. Hương

10/13

Sử dụng ĐT

21/3

15

P. Hiếu, Út Duyên

10/13

Sử dụng ĐT

22/3

16

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh cửa kính

20/3

17

Tập thể

10/15

Ko vệ sinh cửa kính

20/3

BAN THI ĐUA

QUỸ TÀI TRỢ LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Số tài khoản tặng quà Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường:
Tên chủ tài khoản: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: 4218201000906
Tại ngân hàng Agribank, KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể tặng quà trực tiếp cho Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của Trường, tại phòng Kế toán nhà trường. Trân trọng cảm ơn!

DANH SÁCH TẶNG QUÀ LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH (1998-2023)

1. Tập thể Cựu HS khóa 3 (2001-2003):  5.000.000 đ.

2. Tập thể Cựu HS lớp 12/9, khóa 8 (2005-2008):  3.000.000 đ.

3. Nguyễn Thị Thúy Hằng-Cựu HS lớp 12/1, khóa 1 (1998-2001): 5.000.000 đ.

4. Võ Thị Hoa-Cựu HS lớp 12/2, khóa 1 (1998-2001): 5.000.000 đ.

5. Trương Thị Hồng Hạnh-Cựu HS lớp 12/7, khóa 1 (1998-2001): 1.000.000 đ.

6. Vợ chồng em Văn Thân Vinh (BĐS An Vinh, hiệu vàng Kim Vinh)-CHS K4 (NK 2001-2004): 1 bộ bàn ghế đá và 10 ghế đá.

7. Phạm Thị My 12/1, khóa 4 (2001-2004): 500.000 đ;

8. Tập thể Cựu HS khóa 4 (2001-2004):  10.000.000 đ.

9. Nhan Văn Chiến (GĐ cty Tân Minh Nhân) - Cựu HS lớp 12/5, khóa 1 (1998-2001): 50.000.000 đ.

10. Đặng Hữu Quốc (Âm thanh ánh sáng Quốc Hoa)-Cựu HS lớp 12/4, khóa 2 (1999-2002): 1.000.000 đ.

11.Trần Quốc Trung-Cựu HS lớp 12/9, khóa 11 (2008-2011): 1.000.000 đ.

12. Nguyễn Thị Lộc-Cựu HS lớp 12/1, khóa 16 (2013-2016): 1.000.000 đ.

13.Huỳnh Thị Xuân Huơng-Cựu HS lớp 12/5, khóa 1 (1998-2001): 1.000.000 đ.

14. Võ Như Đông - Cựu HS lớp 12/1, khóa 2 (1999-2002): 500.000 đ.

15. Võ Thị Như Phấn - Cựu HS lớp 12/8, khóa 3 (2000-2003): 1.000.000 đ.

16. Phùng Thị Hiệp - Cựu HS lớp 12/2, khóa 2 (1999-2002): 1.000.000 đ.

17. Tập thể Cựu HS lớp 12/1, khóa 9 (2006-2009): 5.000.000 đ.

18. Bùi Quang Trường - CHS lớp 12/8, khóa 3 (2000-2003): 1.000.000 đ.

19. Huỳnh Thị Bích Hoa - CHS lớp 12/1, khóa 1 (1998-2001): 500.000 đ.

20. Võ Như Đến - CHS lớp 12/8, khóa 3 (2000-2003): 500.000 đ.

21. Đặng Vũ - CHS lớp 12/4, khóa 3 (2000-2003): 500.000 đ.

22. Tập thể Cựu HS lớp 12/6, khóa 5 (2002-2005):  3.500.000 đ.

23. Tập thể Cựu HS lớp 12/8, khóa 9 (2006-2009):  4.400.000 đ.

24. Đặng Thị Thảo - CHS lớp 12/8, khóa 3 (2000-2003): 1.000.000 đ.

25. Lê Thị Kim Hoa - CHS lớp 12/1, khóa 7 (2004-2007): 1.000.000 đ.

26. Lê Thị Hạnh - CHS lớp 12/4, khóa 4 (2001-2004): 500.000 đ.

27. Nguyễn Thanh Hồng - CHS lớp 12/5, khóa 3 (2000-2003): 1.000.000 đ.

28. Lý Thị Xuân Thảo - CHS lớp 12/5, khóa 1 (1998-2001): 1.000.000 đ.

29. Đặng Văn Long - CHS lớp 12/8, khóa 11 (2008-2011): 1.000.000 đ.

29. Lê Thị Diễm - CHS lớp 12/1, khóa 3 (2000-2003): 1 máy lọc nước nóng lạnh RO và 100 mũ bảo hiểm với tổng trị giá là: 11.000.000 đ.

30.  Đỗ Thị Hoàng - CHS lớp 12/2, khóa 2 (1999-2002): 1.000.000 đ. 

31.  Ban tổ chức giải Bóng đá cựu HS LTV lần 3, năm 2023:  5.000.000 đ. 

32.  Đỗ Thị Hồng Nhung - CHS lớp 12/3, khóa 3 (2000-2003): 1.000.000 đ. 

33.  Phan Ngọc Linh - CHS lớp 12/1, khóa 5 (2002-2005): 1.000.000 đ. 

34. Tập thể Cựu HS lớp 12/1, khóa 3 (2000-2003): 5.000.000 đ.

35. Nguyễn Thị Ly-CHS  lớp 12/6, khóa 3 (2000-2003): 1.000.000 đ.

36. Hồ Thị Lam Kha-CHS  lớp 12/1, khóa 2 (1999-2002): 1.000.000 đ.

37. Tập thể CHS lớp 12/5, khóa 9 (2006-2009): 3.700.000 đ.

38. Em Dinh-CHS lớp 12/8, khóa 8 (2005-2008): 500.000 đ.

39. Tập thể CHS lớp 12/3, khóa 9 (2006-2009): 4.000.000 đ.

40. Tập thể CHS lớp 12/2, khóa 14 (2011-2014): 3.000.000 đ.

41. Tập thể CHS lớp 12/2, khóa 3 (2000-2003): 2.000.000 đ.

42.  Lê Minh Nguyên - CHS lớp 12/1, khóa 1 (1998-2001): 500.000 đ. 

43.  Đặng Hữu Hiền - CHS lớp 12/7, khóa 5 (2003-2005): Công trình (cắt tỉa cây xanh sân trường) có giá trị: 1.000.000 đ. 

44.  Tập thể CHS lớp 12/4, khóa 10 (2007-2010): 2.100.000 đ. 

45.  Hà Lê Uyển Nhi- CHS lớp 12/1, khóa 17 (2014-2017): 1.000.000 đ. 

46.  Võ thị Thu Giang - CHS lớp 12/1, khóa 9 (2006-2009): 500.000 đ. 

47.  Phan Thị Tuyết Trinh- CHS:  200.000 đ. 

48.  Tập thể CHS lớp 12/7, khóa 3 (2000-2003): 5.000.000 đ. 

49.  Võ Như Vương-CHS lớp 12/7, khóa 7 (2004-2007): 10.000.000 đ. 

50.  Lê Viết Tam-CHS lớp 12/6, khóa 2 (1999-2002): 1.000.000 đ. 

51.  Nguyễn Thị Nga-CHS lớp 12/8, khóa 6 (2003-2006): 5.000.000 đ.