Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 12 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

2

10/2

Cô Dạ Thảo

9.97

9.30

 

19.27

A

10

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

4

10/4

Cô Nam

9.97

9.30

 

19.27

A

10

 

5

10/5

Cô Trang

10.00

8.90

 

18.90

A

17

 

6

10/6

Cô Hạ

9.97

7.50

 

17.47

C

27

 

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

9.50

 

19.50

A

5

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

9.97

6.80

 

16.77

D

32

 

9

10/9

Cô Bình

9.83

8.00

 

17.83

B

24

 

10

10/10

Cô Thịnh

9.97

9.30

 

19.27

A

10

 

11

10/11

Cô Kim Vân

9.93

9.00

 

18.93

A

16

 

12

10/12

Cô Hiền

9.87

7.30

 

17.17

D

29

 

13

10/13

Cô Thu

10.00

8.80

 

18.80

A

19

 

14

10/14

Cô Thanh

9.93

7.00

 

16.93

D

30

 

15

10/15

Cô Hiển

10.00

6.80

 

16.80

D

31

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

9.91

8.90

 

18.81

A

18

 

17

11/5

Cô Phương

9.94

9.20

 

19.14

A

14

 

18

11/6

Cô Diễm

9.94

7.50

 

17.44

C

28

 

19

11/7

Cô X. Dung

9.82

6.70

 

16.52

D

33

 

20

11/8

Cô Tâm

9.97

9.20

 

19.17

A

13

 

21

11/9

Cô B. Nhung

9.94

7.60

 

17.54

C

26

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

9.97

8.30

 

18.27

A

22

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

24

11/12

Cô Thanh Thảo

9.93

10.00

 

19.93

A

3

 

25

11/13

Thầy A

10.00

7.80

 

17.80

B

25

 

26

11/14

Cô Liễu

9.97

5.60

 

15.57

D

35

 

27

12/4

Cô K. Nhung

10.00

8.60

 

18.60

A

21

 

28

12/5

Cô Túy Hoa

9.91

8.30

 

18.21

B

23

 

29

12/6

Cô N. Phượng

9.94

9.50

 

19.44

A

6

 

30

12/7

Cô Thắng

9.97

9.40

 

19.37

A

9

 

31

12/8

Cô Oanh

9.97

6.50

 

16.47

D

34

 

32

12/9

Cô Lệ

10.00

9.80

 

19.80

A

4

 

33

12/10

Thầy Khoa

9.97

8.80

 

18.77

A

20

 

34

12/11

Cô Thị Hoa

10.00

9.10

 

19.10

A

15

 

35

12/12

Cô Dũng

9.94

10.00

 

19.94

A

2

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

10.00

9.10

 

19.10

A

3

 

2

11/2

Cô Huệ

9.97

9.00

 

18.97

A

4

 

3

11/3

Thầy N. Hùng

9.97

9.50

 

19.47

A

2

 

4

12/1

Cô Hường

9.97

8.50

 

18.47

B

5

 

5

12/2

Cô Phong

10.00

9.80

 

19.80

A

1

 

6

12/3

Cô Quyên

9.97

8.50

 

18.47

B

5

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 12 (14/4-20/4/2023) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

3 HS

12/1

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

2

3 HS

12/3

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

3

3 HS

12/4

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

4

4 HS

12/5

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

5

Thanh Phong

12/5

trễ

15/4

6

Tập thể

12/6

Ko đổ rác

15/4

7

2 HS

12/7

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

8

T. Đạt, V. Dũng

12/8

trễ

15/4

9

7 HS

12/8

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

10

Bảo Trân

12/8

trễ, ko bảng tên

15/4

11

1 HS

12/10

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

12

Tấn Đạt

12/10

trễ

15/4

13

3 HS

12/11

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

14

3 HS

12/12

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

15

3 HS

11/1

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

16

3 HS

11/2

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

17

1 HS

11/3

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

18

6 HS

11/6

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

19

T. Trà

11/6

trễ

15/4

20

2 HS

11/7

trễ

15/4

21

Đ. Huy, Khánh

11/7

trễ, ko bảng tên

15/4

22

2 HS

11/8

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

23

5 HS

11/9

Mang đồ ăn vào lớp

15/4

24

Thúy Vy

11/9

trễ, ko bảng tên

15/4

25

K. Oanh

11/9

trễ

15/4

26

Tập thể

11/10

ko vệ sinh cửa kính

20/4

27

1 HS nữ

11/11

trễ, mang nước ngọt vào lớp

17/4

28

Tập thể

11/13

ko vệ sinh cửa kính

17/4

29

tập thể

11/13

Ko đổ rác

18/4

30

tập thể

11/13

Ko đổ rác

14/4

31

N. Hiền, D. Hiền

11/14

trễ

14/4

32

H. Nguyên

11/14

Ko bảng tên, trễ

17/4

33

Tập thể

11/14

ko vệ sinh cửa kính

20/4

34

H. Nam

10/1

trễ TD

15/4

35

Tập thể

10/1

Cửa kính bẩn

20/4

36

Tập thể

10/2

ko vệ sinh cửa kính

20/4

37

Vắng 1 P

10/2

Tuyên truyền ma túy

20/4

38

Tập thể

10/4

ko vệ sinh cửa kính

20/4

39

2 HS

10/5

Vắng KP GDKN Sống

17/4

40

Vắng 1 P

10/5

Tuyên truyền ma túy

20/4

41

6 HS

10/6

ăn trong lớp

19/4

42

Tập thể

10/6

ko vệ sinh cửa kính

17/4

43

Vắng 1 P

10/6

Tuyên truyền ma túy

20/4

44

Khánh Trinh

10/7

Trễ

14/4

45

Vắng 1 P

10/7

Tuyên truyền ma túy

20/4

46

3 HS

10/8

Vắng KP GDKN Sống

17/4

47

Tập thể

10/8

ko vệ sinh cửa kính

20/4

48

Vắng 4P

10/8

Tuyên truyền ma túy

20/4

49

8 HS

10/9

Vắng 6P, 2KP GDKN Sống

17/4

50

Vắng 1P

10/9

Tuyên truyền ma túy

20/4

51

Vắng 3 (2P)

10/10

Tuyên truyền ma túy

20/4

52

Tập thể

10/11

Cửa kính bẩn

20/4

53

Vắng 2P

10/11

Tuyên truyền ma túy

20/4

54

Anh Việt

10/12

trễ

17/4

55

Tập thể

10/12

ko vệ sinh cửa kính

20/4

56

Vắng 4P

10/12

Tuyên truyền ma túy

20/4

57

Tập thể

10/13

ko vệ sinh cửa kính

20/4

58

Vắng 1KP

10/13

Tuyên truyền ma túy

20/4

59

Tập thể

10/14

ko vệ sinh cửa kính

17/4

60

Tập thể

10/14

ko vệ sinh cửa kính

20/4

61

Vắng 2P

10/14

Tuyên truyền ma túy

20/4

62

Vỹ

10/15

trễ, mang bảng tên HS khác

14/4

63

Tập thể

10/15

ko vệ sinh cửa kính

17/4

64

Tập thể

10/15

ko vệ sinh cửa kính

20/4

65

Vắng 2KP

10/15

Tuyên truyền ma túy

20/4

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hội thảo Điện Bàn lên thị xã năm 2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 448
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 513111
Hiện có 33 khách Trực tuyến