Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 14 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

10.00

9.50

 

19.50

A

5

 

2

10/2

Cô Dạ Thảo

10.00

8.30

 

18.30

A

21

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

4

10/4

Cô Nam

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

5

10/5

Cô Trang

10.00

9.50

 

19.50

A

5

 

6

10/6

Cô Hạ

10.00

8.90

 

18.90

A

12

 

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

8.80

 

18.80

A

14

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

9.97

8.80

 

18.77

A

16

 

9

10/9

Cô Bình

9.97

7.70

 

17.67

C

26

 

10

10/10

Cô Thịnh

9.93

6.60

 

16.53

D

31

 

11

10/11

Cô Kim Vân

10.00

6.40

 

16.40

D

32

 

12

10/12

Cô Hiền

10.00

10.00

 

20.00

A

1

KSĐB

13

10/13

Cô Thu

10.00

8.30

 

18.30

A

21

 

14

10/14

Cô Thanh

10.00

7.30

 

17.30

C

28

 

15

10/15

Cô Hiển

9.93

8.70

 

18.63

A

18

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

17

11/5

Cô Phương

10.00

8.20

 

18.20

B

23

 

18

11/6

Cô Diễm

10.00

7.90

 

17.90

B

25

 

19

11/7

Cô X. Dung

10.00

6.30

 

16.30

D

33

 

20

11/8

Cô Tâm

9.97

8.10

 

18.07

B

24

 

21

11/9

Cô B. Nhung

10.00

7.60

 

17.60

C

27

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

9.97

8.50

 

18.47

A

20

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

6.70

 

16.70

D

30

 

24

11/12

Cô Thanh Thảo

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

25

11/13

Thầy A

9.97

5.10

 

15.07

D

35

 

26

11/14

Cô Liễu

10.00

8.90

 

18.90

A

12

 

27

12/4

Cô K. Nhung

10.00

9.10

 

19.10

A

11

 

28

12/5

Cô Túy Hoa

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

29

12/6

Cô N. Phượng

10.00

8.80

 

18.80

A

14

 

30

12/7

Cô Thắng

10.00

8.60

 

18.60

A

19

 

31

12/8

Cô Oanh

10.00

8.70

 

18.70

A

17

 

32

12/9

Cô Lệ

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

33

12/10

Thầy Khoa

9.97

5.60

 

15.57

D

34

 

34

12/11

Cô Thị Hoa

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

35

12/12

Cô Dũng

10.00

7.30

 

17.30

C

28

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

2

11/2

Cô Huệ

10.00

9.40

 

19.40

A

5

 

3

11/3

Thầy N. Hùng

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

4

12/1

Cô Hường

10.00

9.40

 

19.40

A

5

 

5

12/2

Cô Phong

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

6

12/3

Cô Quyên

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 14 (28/4-4/5/2023) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Bảo

12/1

Không bảng tên

4/5

2

Điệp

12/1

Trễ

4/5

3

Thảo

12/4

dép lê, kg bảng tên

28/4

4

12/4

trễ

4/5

5

Hoàng

12/6

dép lê, kg bảng tên

28/4

6

Tiên

12/6

trễ, ko bảng tên

4/5

7

C. Phương

12/7

dép lê

28/4

8

Thanh Toàn

12/7

dép lê, Ko bảng tên, Ko đóng thùng

4/5

9

Hoa, Mỹ Duyên

12/8

trễ

4/5

10

Kim Loan

12/8

trễ, ko bảng tên

4/5

11

V. Tài

12/9

dép lê

28/4

12

1 HS Nam

12/9

Mang nước ngọt

4/5

13

Khánh

12/10

dép lê, kg bảng tên

28/4

14

Phúc

12/10

dép lê, ko đồng phục

28/4

15

Đức B

12/10

Ko bảng tên, Ko đóng thùng, dép lê

4/5

16

Khoa

12/10

KO bảng tên, ko đóng thùng

4/5

17

Khoa + 1 HS Nam

12/10

Mang thức ăn

4/5

18

Tập thể

12/10

KO đổ rác

4/5

19

A. Huy, Thịnh

12/11

dép lê

28/4

20

Vương

12/12

dép lê

28/4

21

2 HS

12/12

mang thức ăn, nước ngọt

4/5

22

Quang

12/12

Mang nước ngọt, ko bảng tên

4/5

23

H. Linh

12/12

Mang nước ngọt

4/5

24

Thanh Hoàng

12/12

trễ, ko bảng tên

4/5

25

Phong, Minh

11/2

dép lê

3/5

26

Thư

11/5

dép lê, Ko bảng tên, Ko đồng phục

3/5

27

K. Hưng, Huy, Trung

11/5

dép lê

3/5

28

Toàn

11/6

dép lê, Ko bảng tên, Ko đóng thùng

3/5

29

Hoàng, H.Thịnh, Khánh, Ngọc

11/6

dép lê

3/5

30

Châu

11/7

dép lê, Ko đồng phục, ko bảng tên, trễ thi

3/5

31

Q. Hưng, Đ. Hoàng

11/7

dép lê

3/5

32

Trường

11/7

trễ

4/5

33

Nhi

11/8

dép lê, Ko bảng tên

3/5

34

Nhân

11/8

dép lê

3/5

35

Tập thể

11/8

KO đổ rác

4/5

36

My

11/9

dép lê, Ko bảng tên, Ko đồng phục

3/5

37

Tâm, Tài

11/9

dép lê, Ko bảng tên

3/5

38

Đ. Hiếu

11/9

dép lê

3/5

39

Q. Huy

11/10

mang bánh mỳ, nước ngọt

28/4

40

Hoàng, M. Vương

11/10

dép lê

3/5

41

T. Hiếu

11/10

dép lê, Ko bảng tên

3/5

42

Yến Nhi

11/11

trễ, dép lê

28/4

43

M. Hoàng, V. Thiện

11/11

ăn trong lớp

28/4

44

Thanh Trung, Như Nhớ

11/11

kg bảng tên

28/4

45

Y. Nhi

11/11

dép lê, Ko bảng tên, Ko đồng phục

3/5

46

T. Trung

11/11

dép lê, Ko bảng tên

3/5

47

Trí

11/12

dép lê, Ko bảng tên

3/5

48

Thùy Linh

11/13

trễ, ko bảng tên

28/4

49

Nguyên, Na, Hưng, Hòa

11/13

dép lê

3/5

50

H. Hồng

11/13

Ko bảng tên, dép lê

3/5

51

Tập thể

11/14

Ko dọn vệ sinh phòng thi số 6

3/5

52

Văn Toàn

11/14

Ko bảng tên, Ko đóng thùng

28/4

53

Tập thể

10/1

Ko vệ sinh phòng 19 (Hóa)

4/5

54

H. Việt, Q. Lâm, Lan Vy

10/2

dép lê

28/4

55

Tập thể

10/2

Ko vệ sinh phòng 16

4/5

56

1 HS nữ

10/2

ăn trong lớp

28/4

57

Tập thể

10/3

Ko vệ sinh phòng 24

4/5

58

Tập thể

10/5

Ko vệ sinh phòng 20

4/5

59

Trà Giang

10/6

trễ

28/4

60

Gia Huy

10/6

Ko bảng tên

4/5

61

Tập thể

10/6

Ko vệ sinh phòng 15

4/5

62

Tập thể

10/7

Ko vệ sinh phòng 21, 23

4/5

63

H. Ngọc

10/8

trễ

28/4

64

Thanh Phúc

10/8

Trễ thi

4/5

65

Tin Phong

10/8

dép lê

4/5

66

Yến Nhi

10/9

trễ, ko bảng tên

28/4

67

Đình Hạnh

10/9

Ko bảng tên

28/4

68

Anh Thư

10/9

Ko bảng tên

4/5

69

Tập thể

10/9

Ko vệ sinh phòng 13

4/5

70

Đình Hạnh, Văn Long

10/9

mang bánh mỳ, nước ngọt

28/4

71

Q. Nam

10/10

trễ

28/4

72

Anh, Trịnh

10/10

ko đồng phục

28/4

73

Tập thể

10/10

Ko vệ sinh, ko đổ rác phòng 20 (Văn)

4/5

74

Tập thể

10/10

Ko vệ sinh phòng 12 (GDKTPL)

4/5

75

Diệu Tuệ, Thu Thảo

10/11

dép lê

28/4

76

Công Hải

10/11

trễ

28/4

77

Lê Mạch

10/11

trễ

28/4

78

Nhật Huy

10/11

trễ, Mang bảng tên Bảo Lâm 10/8

28/4

79

Hương, Văn Trúc

10/11

Ko bảng tên

4/5

80

Quốc, Tấn Thọ

10/11

Ko bảng tên, dép lê

4/5

81

Nguyệt Nhi

10/12

Ko đồng phục, Ko bảng tên

28/4

82

Hoài Thương

10/12

Mang nước ngọt, Ko bảng tên

28/4

83

Thúy Vy

10/12

Ko đồng phục, Ko bảng tên

28/4

84

Đoàn

10/12

Ko bảng tên

4/5

85

Tập thể

10/12

Ko vệ sinh, Ko đổ rác phòng 10 (Văn)

4/5

86

Tập thể

10/12

Ko vệ sinh phòng 4 (GDKTPL)

4/5

87

Khanh

10/13

Trễ thi

4/5

88

Tập thể

10/13

KO vệ sinh phòng 1, 5 (GDKTPL)

4/5

89

Long

10/13

Ko đóng thùng

4/5

90

3 HS nữ

10/14

trễ

28/4

91

Xuân Uyên

10/14

trễ thi

4/5

92

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh, Ko đổ rác Phòng 23 (Văn)

4/5

93

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh phòng 7 (GDKTPL)

4/5

94

Tập thể

10/15

Ko vệ sinh đổ rác phòng 24 (Văn)

4/5

95

Tập thể

10/15

Ko vệ sinh phòng 11 (GDKTPL)

4/5

96

Việt

10/15

dép lê

4/5

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hội trại


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 448
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 513052
Hiện có 32 khách Trực tuyến