Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 15 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

2

10/2

Cô Dạ Thảo

10.00

9.20

 

19.20

A

8

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

4

10/4

Cô Nam

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

5

10/5

Cô Trang

10.00

9.50

 

19.50

A

6

 

6

10/6

Cô Hạ

10.00

9.70

 

19.70

A

5

 

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

10.00

8.80

 

18.80

A

11

 

9

10/9

Cô Bình

10.00

7.80

 

17.80

B

18

 

10

10/10

Cô Thịnh

10.00

8.80

 

18.80

A

11

 

11

10/11

Cô Kim Vân

10.00

9.40

 

19.40

A

7

 

12

10/12

Cô Hiền

10.00

8.60

 

18.60

A

14

 

13

10/13

Cô Thu

10.00

9.20

 

19.20

A

8

 

14

10/14

Cô Thanh

10.00

9.00

 

19.00

A

10

 

15

10/15

Cô Hiển

10.00

7.70

 

17.70

C

19

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

10.00

8.80

 

18.80

A

11

 

17

11/5

Cô Phương

10.00

8.20

 

18.20

B

17

 

18

11/6

Cô Diễm

10.00

6.40

 

16.40

D

25

 

19

11/7

Cô X. Dung

10.00

7.30

 

17.30

C

20

 

20

11/8

Cô Tâm

10.00

5.90

 

15.90

D

28

 

21

11/9

Cô B. Nhung

10.00

8.30

 

18.30

A

15

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

10.00

6.50

 

16.50

D

23

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

6.30

 

16.30

D

26

 

24

11/12

Cô Thanh Thảo

10.00

8.30

 

18.30

A

15

 

25

11/13

Thầy A

10.00

1.90

 

11.90

D

35

 

26

11/14

Cô Liễu

10.00

6.80

 

16.80

D

22

 

27

12/4

Cô K. Nhung

10.00

5.30

 

15.30

D

29

 

28

12/5

Cô Túy Hoa

10.00

3.80

 

13.80

D

31

 

29

12/6

Cô N. Phượng

10.00

6.50

 

16.50

D

23

 

30

12/7

Cô Thắng

10.00

3.80

 

13.80

D

31

 

31

12/8

Cô Oanh

10.00

6.10

 

16.10

D

27

 

32

12/9

Cô Lệ

10.00

4.10

 

14.10

D

30

 

33

12/10

Thầy Khoa

9.94

3.60

 

13.54

D

33

 

34

12/11

Cô Thị Hoa

10.00

7.10

 

17.10

D

21

 

35

12/12

Cô Dũng

10.00

2.80

 

12.80

D

34

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

10.00

9.10

 

19.10

A

2

 

2

11/2

Cô Huệ

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

3

11/3

Thầy N. Hùng

10.00

8.50

 

18.50

B

4

 

4

12/1

Cô Hường

10.00

9.10

 

19.10

A

2

 

5

12/2

Cô Phong

10.00

7.50

 

17.50

D

6

 

6

12/3

Cô Quyên

10.00

7.70

 

17.70

D

5

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 15 (05/5-11/5/2023) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Hưng, Đức

12/1

trễ thi

6/5

2

Minh Thư

12/2

Ko bảng tên

6/5

3

Lãm, Khoa

12/2

trễ thi

6/5

4

Tập thể

12/2

Ko đổ rác phòng thi số 5

6/5

5

Thùy Dung

12/2

ko bảng tên

8/5

6

Lãm

12/2

trễ thi

8/5

7

Tường Vy

12/3

ko đồng phục

6/5

8

Thanh Xuân

12/3

Ko đồng phục, Ko bảng tên

6/5

9

T. Xuân, D. Hưng

12/3

trễ thi

8/5

10

H. Trân, Tiến Ty

12/4

ko đồng phục

6/5

11

Anh Thư, Thảo Vy

12/4

Ko bảng tên

6/5

12

Tập thể

12/4

Ko đổ rác phòng thi số 8

6/5

13

Tập thể

12/4

Ko đổ rác phòng thi số 8

8/5

14

Thị Mơ

12/5

dép lê, Ko bảng tên, Ko đồng phục

6/5

15

Yến Vy

12/5

ko bảng tên, Ko đồng phục

6/5

16

Tập thể

12/5

Ko đổ rác phòng 12

6/5

17

Tùng, Quốc Việt, V. Hưng

12/5

trễ thi

8/5

18

Phong

12/5

trễ

11/5

19

Tập thể

12/6

Ko vệ sinh phòng thi 11

6/5

20

Tập thể

12/6

Ko đổ rác phòng 20

8/5

21

Danh

12/6

dép lê, Ko bảng tên

9/5

22

Trường

12/6

dép lê

9/5

23

Sơn

12/6

Ko bảng tên, trễ

11/5

24

Lợi, Toàn

12/7

ko bảng tên

6/5

25

Song

12/7

trễ thi

6/5

26

K. Hương

12/7

Ko đồng phục

6/5

27

Long

12/7

ko bảng tên, Ko đóng thùng,
dép lê, trễ thi

6/5

28

Ngọc Hải, C. Hoàng

12/7

trễ thi

8/5

29

Long

12/7

Ko đóng thùng, ko bảng tên, dép lê

8/5

30

H. Hoàng

12/7

dép lê, Ko đóng thùng

9/5

31

C. Hoàng

12/7

ko bảng tên

11/5

32

Bảo Trân

12/8

ko bảng tên, Ko đồng phục

6/5

33

Bảo Trân

12/8

ko bảng tên, Ko đồng phục, dép lê

8/5

34

Tấn Hiếu

12/8

trễ, ko bảng tên

11/5

35

Thiện

12/9

Ko bảng tên

6/5

36

Thanh Huệ

12/9

Ko bảng tên, Ko đồng phục

6/5

37

Thống, Thảo

12/9

ko bảng tên, trễ

11/5

38

Kỳ Duyên

12/9

Ko bảng tên, trễ

11/5

39

Bảo Yến

12/10

Ko đồng phục

6/5

40

Đan

12/10

Ko bảng tên, Ko đồng phục

6/5

41

Tập thể

12/10

Ko đổ rác phòng 19

6/5

42

Minh, Phát

12/10

Ko bảng tên, trễ

8/5

43

Vân

12/10

dép lê, đeo bảng tên Nga 10/10

9/5

44

Đ. Phát

12/10

Ko bảng tên

11/5

45

Quốc

12/11

dép lê, Ko đóng thùng

9/5

46

Trực

12/11

trễ

11/5

47

Tập thể

12/12

ko đổ rác phòng 14

6/5

48

Đạt

12/12

trễ thi

8/5

49

N. Huyền, H. Quyên

12/12

trễ

11/5

50

Đài

11/1

ko đồng phục

8/5

51

Lộc

11/1

dép lê, trễ thi

8/5

52

Thanh Trâm, Thắm

11/3

ko đồng phục

8/5

53

Nguyên Hảo

11/3

ko bảng tên, Ko đồng phục, dép lê

8/5

54

4 HS nữ

11/4

ko đồng phục

8/5

55

H. Châu

11/5

ko bảng tên, ko đồng phục

6/5

56

An

11/5

dép lê

8/5

57

An

11/5

trễ thi

10/5

58

Đạt

11/5

trễ thi, dép lê

10/5

59

4 Hs nữ

11/6

ko đồng phục

6/5

60

Vân Anh

11/6

Ko đồng phục, ko bảng tên

6/5

61

Thanh Trà

11/6

ko đồng phục

8/5

62

Khưu Toàn

11/6

ko bảng tên, dép lê, trễ thi

8/5

63

Thiện

11/6

trễ thi, dép lê

10/5

64

Như Quỳnh

11/7

ko đồng phục

6/5

65

Châu

11/7

ko bảng tên, ko đồng phục

5/5

66

Châu

11/7

ko bảng tên, ko đồng phục

6/5

67

Thảo Vi, Anh Thư

11/7

ko đồng phục

8/5

68

Bình

11/7

Ko bảng tên

8/5

69

Hoàng

11/7

trễ thi

10/5

70

Tập thể

11/8

Ko đỏ rác phòng thi 13

5/5

71

Thái Uyên

11/8

Ko bảng ten, Ko đồng phục, trễ thi

6/5

72

Mỹ Duyên

11/8

ko đồng phục

6/5

73

6HS

11/8

Ko đồng phục

8/5

74

Quang Huy

11/8

trễ thi

8/5

75

Nhân

11/8

dép lê

10/5

76

Tập thể

11/9

Ko đổ rác phòng 3

5/5

77

Oanh

11/9

Ko đồng phục

6/5

78

3 HS

11/9

ko đồng phục

8/5

79

Tập thể

11/10

Ko đổ rác phòng 19

5/5

80

Khoa

11/10

ko bảng tên, trễ thi

6/5

81

3 HS

11/10

ko đồng phục

8/5

82

Trường

11/10

Ko đồng phục, Ko bảng tên

8/5

83

Quân

11/10

dép lê, ko bảng tên

10/5

84

Hoàng

11/10

dép lê

10/5

85

Tập thể

11/11

ko đổ rác phòng 4, 11

5/5

86

Mỹ Vân

11/11

ko bảng tên, ko đồng phục, trễ thi

6/5

87

3 HS

11/11

ko bảng tên, ko đồng phục

8/5

88

Tập thể

11/12

Ko đổ rác phòng 2

5/5

89

Tố Nga

11/12

Ko đồng phục

6/5

90

3 HS

11/12

Ko đồng phục

8/5

91

Tập thể

11/13

Ko đổ rác phòng 9

5/5

92

Ngọc Quỳnh

11/13

ko đồng phục

5/5

93

Thảo Nguyên

11/13

Ko bảng tên, ko đồng phục, dép lê

6/5

94

Quệ, Na

11/13

ko bảng tên, Ko đồng phục

8/5

95

6 HS

11/13

ko đồng phục

8/5

96

Thị Hậu, Hoàng Vy

11/13

Ko đồng phục, Ko bảng tên

8/5

97

Tập thể

11/13

ko vệ sinh, ko đổ rác phòng 9

8/5

98

Sơn

11/13

dép lê

10/5

99

Nguyên

11/13

dép lê, Ko bảng tên, Ko đồng phục

10/5

100

Tập thể

11/14

Ko đổ rác phòng 6

5/5

101

D. Hiền

11/14

ko bảng tên, ko đồng phục

6/5

102

4 HS

11/14

ko đồng phục

6/5

103

Như Ngọc

11/14

ko bảng tên

6/5

104

Kim Liên, Mỹ Đạt

11/14

ko đồng phục

8/5

105

Tập thể

10/2

ko vệ sinh phòng 6 (Địa)

6/5

106

Lâm

10/2

dép lê

6/5

107

Tập thể

10/5

ko vệ sinh phòng 10 (Địa)

6/5

108

An

10/6

dép lê

9/5

109

H. Hà

10/8

dép lê, ko bảng tên

6/5

110

Chi

10/8

dép lê, ko bảng tên

9/5

111

Tập thể

10/9

Ko vệ sinh phòng 9 (Địa)

6/5

112

Dương

10/9

dép lê

9/5

113

Tập thể

10/9

Ko vệ sinh phòng thi 16

9/5

114

Thư

10/9

Ko đồng phục, dép lê, kg bảng tên

9/5

115

Hoàng

10/10

dép lê

9/5

116

Điệu

10/10

Ko đồng phục, dép lê, kg bảng tên

9/5

117

Quỳnh

10/11

Ko đồng phục, dép lê

9/5

118

Tập thể

10/12

Ko vệ sinh phòng 18 (Địa)

6/5

119

H. Hoàng

10/12

Ko đóng thùng, dép lê, kg bảng tên

6/5

120

Tập thể

10/13

Ko vệ sinh phòng 7 (Địa)

6/5

121

N. Hoàng

10/13

dép lê

6/5

122

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh phòng 13 (Địa)

6/5

123

Tập thể

10/14

Ko vệ sinh phòng thi 23

9/5

124

Tập thể

10/15

Ko vệ sinh phòng 20, 21

6/5

125

Đoan

10/15

Ko đồng phục

9/5

126

Tập thể

10/15

Ko vệ sinh phòng thi 22, 24 (Sử)

9/5

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 01.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 448
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 513073
Hiện có 22 khách Trực tuyến