Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 6 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

10.00

8.80

 

18.80

A

7

 

2

10/2

Cô Dạ Thảo

9.87

5.00

 

14.87

D

22

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

9.90

 

19.90

A

1

 

4

10/4

Cô Nam

9.97

9.80

 

19.77

A

2

 

5

10/5

Cô Trang

9.97

9.30

 

19.27

A

6

 

6

10/6

Cô Hạ

9.97

8.00

 

17.97

B

10

 

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

8.00

 

18.00

B

8

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

9.73

7.40

 

17.13

D

15

 

9

10/9

Cô Bình

9.93

7.70

 

17.63

C

12

 

10

10/10

Cô Thịnh

9.90

0.90

 

10.80

D

33

 

11

10/11

Cô Kim Vân

9.93

1.10

 

11.03

D

32

 

12

10/12

Cô Hiền

9.90

1.90

 

11.80

D

29

 

13

10/13

Cô Thu

9.93

4.10

 

14.03

D

26

 

14

10/14

Cô Thanh

9.80

0.00

 

9.80

D

35

 

15

10/15

Cô Hiển

9.93

6.50

 

16.43

D

18

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

9.97

9.60

 

19.57

A

3

 

17

11/5

Cô Phương

9.97

9.60

 

19.57

A

3

 

18

11/6

Cô Diễm

9.97

8.00

 

17.97

B

9

 

19

11/7

Cô X. Dung

9.73

7.50

 

17.23

D

14

 

20

11/8

Cô Tâm

9.82

6.50

 

16.32

D

19

 

21

11/9

Cô B. Nhung

10.00

9.30

 

19.30

A

5

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

9.97

5.20

 

15.17

D

21

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

7.30

 

17.30

C

13

 

24

11/12

Cô Thanh Thảo

10.00

7.90

 

17.90

B

11

 

25

11/13

Thầy A

9.83

1.30

 

11.13

D

31

 

26

11/14

Cô Liễu

9.93

2.40

 

12.33

D

28

 

27

12/4

Cô K. Nhung

9.94

6.80

 

16.74

D

17

 

28

12/5

Cô Túy Hoa

9.97

4.30

 

14.27

D

25

 

29

12/6

Cô N. Phượng

9.97

4.70

 

14.67

D

23

 

30

12/7

Cô Thắng

10.00

4.40

 

14.40

D

24

 

31

12/8

Cô Oanh

9.94

3.40

 

13.34

D

27

 

32

12/9

Cô Lệ

10.00

6.00

 

16.00

D

20

 

33

12/10

Thầy Khoa

9.88

1.90

 

11.78

D

30

 

34

12/11

Cô Thị Hoa

10.00

7.00

 

17.00

D

16

 

35

12/12

Cô Dũng

10.00

0.00

 

10.00

D

34

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

10.00

8.90

 

18.90

A

4

 

2

11/2

Cô Huệ

9.93

9.20

 

19.13

A

2

 

3

11/3

Thầy N. Hùng

10.00

9.90

 

19.90

A

1

 

4

12/1

Cô Hường

9.97

9.10

 

19.07

A

3

 

5

12/2

Cô Phong

10.00

8.90

 

18.90

A

4

 

6

12/3

Cô Quyên

9.97

8.70

 

18.67

B

6

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 6 (3/3-09/3/2023) - HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

2 HS

12/2

Vắng KP HĐNG

9/3

2

2 HS

12/3

Vắng KP + trễ HĐNG

9/3

3

6 HS

12/4

Vắng KP HĐNG

9/3

4

7 HS

12/5

Vắng KP HĐNG

9/3

5

N. Huy

12/5

trễ

4/3

6

Tập thể

12/5

Ko vệ sinh cửa kính (gỗ)

4/3

7

11 HS

12/6

Vắng 7 HS KP + 4 HS trễ HĐNG

9/3

8

Thành Long

12/7

trễ, dép lê

8/3

9

1 HS Nam

12/7

trễ, dép lê

8/3

10

Trường, Toàn

12/7

trễ

9/3

11

8 HS

12/7

Vắng 8HS (2P) HĐNG

9/3

12

Dung

12/8

trễ

9/3

13

8 HS

12/8

Vắng KP HĐNG

9/3

14

Thiện

12/9

Ko tác phong, ko bảng tên

8/3

15

6 HS

12/9

Vắng KP HĐNG

9/3

16

Văn Đức B

12/10

trễ, Ko bảng tên

9/3

17

Đạt

12/10

trễ

9/3

18

8 HS

12/10

Vắng KP HĐNG

9/3

19

Tập thể

12/11

Ko vệ sinh cửa kính (gỗ)

4/3

20

4 HS

12/11

Vắng 4 HS (1P) HĐNG

9/3

21

Huỳnh Hạnh

12/12

trễ, Ko bảng tên

9/3

22

Hoàng

12/12

trễ

9/3

23

16 HS

12/12

Vắng KP HĐNG

9/3

24

Châu

11/5

trễ

9/3

25

Thu Thảo, Bảo

11/6

trễ

9/3

26

Tập thể

11/7

Ko đổ rác

3/3

27

Tập thể

11/8

Ko vệ sinh cửa kính (gỗ)

4/3

28

Khánh Linh

11/10

trễ, Ko bảng tên

6/3

29

6 HS

11/10

Ko đồng phục

9/3

30

1 HS

11/10

Ko bảng tên

9/3

31

2 HS

11/10

dép lê

9/3

32

Tập thể

11/11

Ko vệ sinh cửa kính (gỗ)

9/3

33

5 HS

11/11

Ko đồng phục

9/3

34

2 HS

11/11

dép lê

9/3

35

6 HS

11/12

Ko đồng phục

9/3

36

Tập thể

11/13

Cửa kính bẩn (gỗ)

6/3

37

N. Sơn, T. Thảo

11/13

trễ

9/3

38

9 HS

11/13

Ko đồng phục

9/3

39

7 HS

11/13

dép lê

9/3

40

2 HS

11/13

Ko bảng tên

9/3

41

1 HS

11/13

Uốn tóc

9/3

42

Quang, Nguyên

11/14

trễ TD

9/3

43

Quyến

11/14

trễ

9/3

44

5 HS

11/14

Ko đồng phục

9/3

45

2 HS

11/14

dép lê

9/3

46

3 HS

11/14

Ko bảng tên

9/3

47

3 HS

10/1

Ko đồng phục

9/3

48

1 HS

10/1

Ko bảng tên

9/3

49

Lan Vy, K. Linh

10/2

trễ

6/3

50

Tập thể

10/2

Ko vệ sinh cửa kính

6/3

51

6 HS

10/2

Ko đồng phục

9/3

52

5 HS

10/2

dép lê

9/3

53

Tập thể

10/5

Ko vệ sinh cửa kính

6/3

54

Dung

10/6

trễ, uốn tóc

3/3

55

T. Tiên

10/6

dép lê

9/3

56

K. Oanh, Giang

10/6

Ko đồng phục

9/3

57

6 HS

10/7

Ko đồng phục

9/3

58

5 HS

10/8

dép lê

9/3

59

2 HS

10/8

Ko đồng phục

9/3

60

1 HS

10/8

Ko bảng tên

9/3

61

Thành, Quân

10/9

dép lê

9/3

62

Nga

10/9

Ko bảng tên, dép lê

9/3

63

Thùy Anh

10/10

Trễ TD

9/3

64

16 HS

10/10

không đồng phục

9/3

65

11 HS

10/10

dép lê

9/3

66

Tập thể

10/11

Cửa kính bẩn (gỗ)

9/3

67

21 HS

10/11

không đồng phục

9/3

68

2 HS

10/11

dép lê

9/3

69

2 HS

10/11

Ko bảng tên

9/3

70

Huy Hoàng

10/12

Vô lễ với GV

3/3

71

Kiều Vy

10/12

Sử dụng ĐT

7/3

72

Thọ

10/12

Trễ

9/3

73

12 HS

10/12

Ko đồng phục

9/3

74

3 HS

10/12

dép lê

9/3

75

TT

10/13

Cửa kính bẩn (gỗ)

6/3

76

Út Duyên, Tân, Minh

10/13

Sử dụng ĐT

8/3

77

Yến Nhi

10/13

Trễ

9/3

78

5 HS

10/13

dép lê

9/3

79

2 HS

10/13

ko bảng tên

9/3

80

Huy

10/14

Trễ

3/3

81

TT

10/14

ko vệ sinh cửa kính

6/3

82

Uyên, N. Quỳnh, T.Nhung

10/14

Trễ

9/3

83

14 HS

10/14

không đồng phục

9/3

84

4 HS

10/14

dép lê

9/3

85

1 HS

10/14

Ko bảng tên

9/3

86

TT

10/14

Cửa kính bẩn (gỗ)

9/3

87

TT

10/15

Cửa kính bẩn (gỗ)

9/3

88

1 HS

10/15

không đồng phục

9/3

89

2 HS

10/15

dép lê

9/3

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 05.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 436
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 488165
Hiện có 11 khách Trực tuyến