Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 10 - HK2 - NH: 2020-2021

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/4

Cô Kim Nhung

9,90

6,40

 

16,30

D

17

 

2

10/5

Cô T. Phượng

9,87

5,00

 

14,87

D

22

 

3

10/6

Thầy Nghê

9,97

5,40

 

15,37

D

21

 

4

10/7

Cô Liễu

9,93

6,60

 

16,53

D

14

 

5

10/8

Cô Oanh

9,87

7,20

 

17,07

D

11

 

6

10/9

Cô Lệ

9,77

9,20

 

18,97

A

3

 

7

10/10

Thầy Khoa

9,97

7,10

 

17,07

D

11

 

8

10/11

Cô Hoa

9,97

8,40

 

18,37

A

7

 

9

10/12

Cô Sanh

9,87

6,70

 

16,57

D

13

 

10

11/4

Cô Hà

9,97

8,80

 

18,77

A

5

 

11

11/5

Cô Hường

9,83

6,60

 

16,43

D

16

 

12

11/6

Cô Trang

 

 

 

0,00

D

25

KSĐB

13

11/7

Cô Thu

9,93

6,60

 

16,53

D

14

 

14

11/8

Cô Thắng

9,80

6,30

 

16,10

D

19

 

15

11/9

Cô Tâm

9,67

3,80

 

13,47

D

24

 

16

11/10

Cô Thanh Thảo

9,80

6,50

 

16,30

D

17

 

17

11/11

Cô Hạ

9,80

3,90

 

13,70

D

23

 

18

11/12

Cô Hòa

9,90

6,10

 

16,00

D

20

 

19

12/4

Cô Hạnh

9,85

8,30

 

18,15

B

8

 

20

12/5

Cô Tuyết

10,00

9,80

 

19,80

A

1

 

21

12/6

Cô Hiển

9,97

9,20

 

19,17

A

2

 

22

12/7

Thầy V. Hùng

10,00

7,40

 

17,40

C

10

 

23

12/8

Cô N. Phượng

9,94

8,60

 

18,54

A

6

 

24

12/9

Thầy A

9,94

8,10

 

18,04

B

9

 

25

12/10

Cô Hiền

9,94

9,00

 

18,94

A

4

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Thầy Hưởng

9,97

8,60

 

18,57

B

6

 

2

10/2

Cô Phong

9,93

9,20

 

19,13

A

4

 

3

10/3

Cô Quyên

9,97

7,70

 

17,67

D

8

 

4

11/1

Thầy Tâm

9,97

8,50

 

18,47

B

7

 

5

11/2

Cô Dũng

9,97

9,60

 

19,57

A

2

 

6

11/3

Cô Kim Vân

9,90

8,90

 

18,80

A

5

 

7

12/1

Cô H. Nhung

10,00

7,00

 

17,00

D

9

 

8

12/2

Cô Diễm

10,00

9,40

 

19,40

A

3

 

9

12/3

Cô Thịnh

10,00

9,70

 

19,70

A

1

 

             

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 10 (02/4-08/4/2021) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

STT

Tập thể, cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

1 HS nữ

12/1

Chưa vào lớp khi có trống

2/4

2

Tập thể

12/1

Không vệ sinh cửa kính

3/4

3

Quân, Sơn, Nghĩa

12/1

Không đóng thùng

3/4

4

2 HS nữ

12/2

Chưa vào lớp khi có trống

2/4

5

1 HS nữ

12/2

Chưa vào lớp khi có trống

3/4

6

Thiện

12/3

Trễ

2/4

7

1 HS nữ

12/4

Chưa vào lớp khi có trống

2/4

8

Tập thể

12/4

Không vệ sinh cửa kính

2/4

9

1 HS nam

12/5

Chưa vào lớp khi có trống

8/4

10

Tập thể

12/6

Không vệ sinh cửa kính

2/4

11

1 HS nữ

12/6

Chưa vào lớp khi có trống

3/4

12

Tập thể

12/7

Không vệ sinh cửa kính

2/4, 3/4

13

Thành

12/7

Không bảng tên

5/4

14

Tập thể

12/8

Không vệ sinh cửa kính

2/4, 3/4

15

Tập thể

12/9

Không vệ sinh cửa kính

2/4

16

Quốc Huy

12/10

Trễ

2/4

17

Lan

12/10

Đeo bảng tên người khác

2/4

18

Tập thể

11/1

Không vệ sinh cửa kính

2/4

19

Tập thể

11/1

Không đổ rác

8/4

20

Hòa

11/2

Không bảng tên

5/4

21

N. Huy

11/3

Không bảng tên

2/4

22

Tập thể

11/3

Không vệ sinh cửa kính

2/4

23

Tập thể

11/4

Không vệ sinh cửa kính

2/4

24

Toàn

11/4

Trễ

2/4

25

1 HS nữ

11/5

Chưa vào lớp khi có trống

2/4

26

Tập thể

11/5

Không vệ sinh cửa kính

2/4

27

Công Vương

11/5

Không: bảng tên, đóng thùng

2/4, 3/4

28

4 HS nam

11/5

Không đóng thùng

3/4

29

Tập thể

11/6

Không vệ sinh cửa kính

2/4, 3/4

30

1 HS nữ

11/6

Chưa vào lớp khi có trống

2/4

31

Tập thể

11/7

Không vệ sinh cửa kính

2/4, 3/4

32

Tập thể

11/7

Không đổ rác

5/4, 8/4

33

Quốc

11/8

Không bảng tên

3/4

34

Tập thể

11/8

Không vệ sinh cửa kính

5/4

35

Tập thể

11/8

Không tắt điện quạt P.18

8/4

36

1 HS nam

11/8

Không bảng tên

8/4

37

Sự, Dũng

11/8

Trễ

8/4

38

Thái

11/9

Sử dụng ĐT làm tài liệu

2/4

39

Hoàng

11/9

Không bảng tên

3/4

40

Trường

11/9

Không đóng thùng

3/4

41

Tập thể

11/9

Không tắt điện quạt

5/4

42

Thiện, Trường

11/9

Không đóng thùng

7/4

43

3 HS nam

11/9

Chưa vào lớp khi có trống

7/4

44

V.Hoàng, Trung, Hưng

11/9

Dép lê, ko đóng thùng

8/4

45

Vỹ, C. Vỹ, Cảnh

11/10

Trễ TD

3/4

46

Huy, Ngọc, Nhi

11/10

Không đóng thùng

3/4

47

Tập thể

11/10

Không vệ sinh cửa kính

5/4, 6/4

48

1 HS nam

11/10

Chưa vào lớp khi có trống

7/4

49

Bảo

11/10

Không đóng thùng

7/4

50

Nam

11/11

Dùng ĐT trong giờ học

2/4, 6/4

51

Ng. Nhi, B.Hồng

11/11

Kiểm tra ko nghiêm túc

3/4

52

Tập thể

11/11

Không: tắt điện, đổ rác

3/4

53

Tập thể

11/11

Không vệ sinh cửa kính

5/4, 6/4, 7/4

54

Tập thể

11/11

Không đổ rác

5/4

55

Hải

11/11

Trễ

7/4

56

Tập thể

11/11

Không tắt điện quạt P.21

8/4

57

Quyền

11/12

Không đóng thùng

3/4

58

5 HS (DS SĐB)

11/12

Trao đổi kiểm tra

5/4

59

Tập thể

11/12

Không vệ sinh cửa kính

6/4

60

1 HS nam

11/12

Không đóng thùng

8/4

61

Tập thể

10/1

Không đổ rác

3/4, 4/4

62

Tập thể

10/1

Cửa kính bẩn

6/4

63

Tập thể

10/2

Không đổ rác

3/4

64

Tập thể

10/2

Cửa kính bẩn

6/4

65

Tập thể

10/3

Trao đổi kiểm tra

3/4

66

Tập thể

10/3

Không đổ rác

3/4

67

Tập thể

10/3

Cửa kính bẩn

6/4

68

Tập thể

10/4

Không đổ rác

3/4

69

5 HS (có danh sách)

10/4

Trễ TD

5/4

70

Tập thể

10/4

Ko: vệ sinh cửa kính, đổ rác

5/4

71

Tập thể

10/4

Cửa kính bẩn

6/4, 7/4

72

Việt

10/5

Không đóng thùng

3/4

73

Tập thể

10/5

Không đổ rác

3/4, 5/4

74

Tập thể

10/5

Không vệ sinh cửa kính

5,6,7,8/4

75

Hoàng Mỹ

10/5

Ko: đồng phục, bảng tên

8/4

76

8 HS (có danh sách)

10/6

Trễ TD

2/4

77

Tập thể

10/6

Không đổ rác

3/4

78

Tập thể

10/6

Không vệ sinh cửa kính

5, 6, 7/4

79

Tập thể

10/7

Không đổ rác

3/4, 5/4

80

Tập thể

10/7

Không vệ sinh cửa kính

5/4, 6/4, 7/4

81

Tập thể

10/8

Trao đổi kiểm tra

3/4

82

Phong

10/8

ko: đóng thùng, bảng tên

3/4

83

Tập thể

10/8

Không vệ sinh cửa kính

5/4

84

Tập thể

10/9

Cửa kính bẩn

5/4

85

Minh

10/9

Bỏ tiết

6/4

86

Yến

10/10

Trễ

3/4

87

Tập thể

10/10

Không: tắt điện, đổ rác

3/4; 5/4

88

Tập thể

10/10

Không vệ sinh cửa kính

7/4

89

Tỉnh, Đông

10/11

Trễ

7/4

90

Thanh

10/11

Không đóng thùng

7/4

91

Sơn

10/12

Không đóng thùng

3/4

92

Tập thể

10/12

Không đổ rác

3/4

93

Tập thể

10/12

Cửa kính bẩn, ko đổ rác

5/4

94

Hạnh

10/12

Trễ

7/4

95

Yến Nhi

10/12

Son môi, không bảng tên

8/4

     

BAN THI ĐUA

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 05.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 321
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 278120
Hiện có 11 khách Trực tuyến