Red Purple Black

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 13 - HK2 - NH: 2022-2023

thidua1

KHỐI LỚP CƠ BẢN

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

10/1

Cô Việt Hà

9.93

10.00

 

19.93

A

1

 

2

10/2

Cô Dạ Thảo

9.97

8.50

 

18.47

A

20

 

3

10/3

Cô Tuyết

10.00

9.50

 

19.50

A

7

 

4

10/4

Cô Nam

10.00

9.80

 

19.80

A

2

 

5

10/5

Cô Trang

10.00

9.50

 

19.50

A

7

 

6

10/6

Cô Hạ

9.97

9.30

 

19.27

A

13

 

7

10/7

Thầy Tâm

10.00

9.40

 

19.40

A

10

 

8

10/8

Cô Diệu Hà

10.00

9.70

 

19.70

A

4

 

9

10/9

Cô Bình

9.87

9.10

 

18.97

A

18

 

10

10/10

Cô Thịnh

9.93

8.40

 

18.33

A

21

 

11

10/11

Cô Kim Vân

9.97

8.00

 

17.97

B

27

 

12

10/12

Cô Hiền

9.93

7.30

 

17.23

D

30

 

13

10/13

Cô Thu

9.90

8.10

 

18.00

B

26

 

14

10/14

Cô Thanh

10.00

8.10

 

18.10

B

23

 

15

10/15

Cô Hiển

9.97

8.10

 

18.07

B

25

 

16

11/4

Cô Thùy Vân

10.00

9.70

 

19.70

A

4

 

17

11/5

Cô Phương

10.00

7.90

 

17.90

B

28

 

18

11/6

Cô Diễm

10.00

8.80

 

18.80

A

19

 

19

11/7

Cô X. Dung

9.94

5.80

 

15.74

D

35

 

20

11/8

Cô Tâm

9.88

8.00

 

17.88

B

29

 

21

11/9

Cô B. Nhung

10.00

9.50

 

19.50

A

7

 

22

11/10

Thầy V. Hùng

10.00

6.60

 

16.60

D

32

 

23

11/11

Cô Mỹ Yến

10.00

9.80

 

19.80

A

2

 

24

11/12

Cô Thanh Thảo

10.00

9.40

 

19.40

A

10

 

25

11/13

Thầy A

9.90

6.10

 

16.00

D

34

 

26

11/14

Cô Liễu

10.00

6.10

 

16.10

D

33

 

27

12/4

Cô K. Nhung

9.97

9.00

 

18.97

A

17

 

28

12/5

Cô Túy Hoa

9.97

9.10

 

19.07

A

16

 

29

12/6

Cô N. Phượng

10.00

9.30

 

19.30

A

12

 

30

12/7

Cô Thắng

10.00

9.10

 

19.10

A

14

 

31

12/8

Cô Oanh

9.97

9.70

 

19.67

A

6

 

32

12/9

Cô Lệ

10.00

9.10

 

19.10

A

14

 

33

12/10

Thầy Khoa

9.97

8.10

 

18.07

B

24

 

34

12/11

Cô Thị Hoa

10.00

8.30

 

18.30

A

22

 

35

12/12

Cô Dũng

9.88

7.20

 

17.08

D

31

 

KHỐI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

GVCN

HỌC TẬP

NỀ NẾP

ƯU TIÊN

TỔNG CỘNG

XẾP LOẠI

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

11/1

Cô Hạnh

10.00

9.70

 

19.70

A

3

 

2

11/2

Cô Huệ

10.00

10.00

 

20.00

A

1

 

3

11/3

Thầy N. Hùng

10.00

9.80

 

19.80

A

2

 

4

12/1

Cô Hường

9.97

9.20

 

19.17

A

4

 

5

12/2

Cô Phong

9.97

9.20

 

19.17

A

4

 

6

12/3

Cô Quyên

10.00

9.10

 

19.10

A

6

 

BAN THI ĐUA

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

TUẦN 13 (21/4-27/4/2023) - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

STT

Tập thể / cá nhân

Lớp

Nội dung vi phạm

Ngày

1

Tập thể

12/1

Ko vệ sinh cửa kính

24/4

2

1 HS nữ

12/2

Ăn trong lớp

24/4

3

Mỹ Trinh

12/2

trễ

27/4

4

1 HS

12/3

Mang đồ ăn vào lớp

27/4

5

1 HS nam

12/3

Mang đồ ăn vào lớp

24/4

6

Tập thể

12/4

Cửa kính bẩn

24/4

7

2 HS

12/4

Mang đồ ăn vào lớp

27/4

8

Việt

12/5

trễ

25/4

9

Huy

12/5

trễ thi, ko bảng tên

26/4

10

Sơn

12/6

trễ 30 phút, ko bảng tên

27/4

11

Thành Văn

12/7

Mang đồ ăn vào lớp, Ko bảng tên

27/4

12

Tập thể

12/8

Cửa kính bẩn

25/4

13

Luân

12/9

Mang đồ ăn vào lớp

27/4

14

2 HS nam

12/9

Ko bảng tên

27/4

15

1 HS

12/10

Mang đồ ăn vào lớp

24/4

16

Tập thể

12/10

Ko dọn vệ sinh phòng thi 19

26/4

17

12/10

Mang đồ ăn vào lớp

27/4

18

Thanh Thanh

12/11

trễ

22/4

19

Kim Phượng

12/11

trễ, ko bảng tên

22/4

20

Tập thể

12/11

Ko vệ sinh cửa kính

24/4

21

Thanh Thanh

12/11

Ko bảng tên

27/4

22

Kim Phượng

12/12

trễ

22/4

23

Huy, Nghĩa

12/12

Bỏ tiết 1

22/4

24

2 HS nam

12/12

Mang đồ ăn vào lớp

24/4

25

V. Trường

12/12

trễ

27/4

26

Hương

11/4

Mang đồ ăn vào lớp

27/4

27

4 HS

11/5

trễ

22/4

28

Tập thể

11/5

Cửa kính bẩn

24/4

29

Tập thể

11/5

Cửa kính bẩn

25/4

30

Tô Hoàng

11/5

Ko bảng tên

27/4

31

T. Thảo

11/6

trễ

22/4

32

Tô Hoàng

11/7

Bỏ tiết 1, Ko bảng tên, ko đóng thùng

22/4

33

Châu

11/7

trễ 35 phút, kg đồng phục

27/4

34

2 HS nam

11/7

Mang nước ngọt

27/4

35

C. Thành

11/8

trễ

22/4

36

Tập thể

11/8

Cửa kính bẩn

24/4

37

Tập thể

11/9

Ko vệ sinh cửa kính

24/4

38

Linh

11/10

Ko bảng tên

27/4

39

3 HS nam

11/10

trễ

27/4

40

Thùy

11/10

Ko bảng tên, Ko đồng phục

27/4

41

Bảo Yến

11/10

Ko bảng tên

27/4

42

Gia Bảo

11/12

trễ, ko bảng tên

22/4

43

Thuận

11/13

trễ

22/4

44

Thảo Nguyên

11/13

trễ, ko đồng phục

22/4

45

Trúc

11/13

trễ, ko bảng tên

22/4

46

Khánh, Kiên

11/13

trễ

27/4

47

Khang

11/13

dép lê

27/4

48

Hoàng Nguyên

11/14

trễ

22/4

49

Nguyễn Thùy Trang

11/14

trễ

27/4

50

Thùy Trinh

10/2

trễ

22/4

51

Bích Ngân, Diễm

10/2

trễ, ko bảng tên

22/4

52

1 HS nam

10/3

Ko đóng thùng

22/4

53

Giang

10/6

trễ

22/4

54

An

10/6

dép lê

22/4

55

Khánh, Uyên

10/7

trễ

22/4

56

Lan, T. Anh

10/10

Trễ

22/4

57

Bá Sơn

10/10

Trễ

27/4

58

10/10

Ko đóng thùng, dép lê

27/4

59

Tài, X. Phương

10/11

trễ

22/4

60

Kha Ly

10/11

trễ

24/4

61

Mỹ Uyên

10/11

Ko bảng tên, Ko đồng phục

27/4

62

Anh Việt

10/12

trễ, ko bảng tên

22/4

63

Dũng

10/12

Ko bảng tên

22/4

64

Thùy Linh

10/12

trễ, ko bảng tên

24/4

65

Kiều Dung

10/12

trễ

24/4

66

H. Minh, Phước

10/13

trễ

22/4

67

Yến Nhi

10/13

trễ

27/4

68

Như Quỳnh

10/14

trễ

22/4

69

Tuyết Nhung

10/14

trễ

24/4

70

Quỳnh, Nhung

10/14

trễ

27/4

71

Yến Vy

10/14

trễ, ko đồng phục

27/4

72

T. Anh

10/15

trễ, ko bảng tên

22/4

73

Tuấn Anh

10/15

trễ, ko bảng tên

27/4

BAN THI ĐUA

Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Lương Thế Vinh
Số TK: ..
Tại ngân hàng NN&PTNT KCN Điện Nam-ĐIện Ngọc

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Hội khuyến học của Trường.

DANH SÁCH ỦNG HỘ 
 Năm học 2020-2021

1. Tập thể ...... đ

2. Cá nhân: ....... đ

Nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của quý vị. Chúc  quý vị hạnh phúc và thành đạt!

Video clip hoạt động

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN ĐIỆN BÀN - 05.2015


Hình ảnh từ thư viện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa? 

Banner liên kết

Trường trên bản đồ

Số liệu thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 448
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 513133
Hiện có 23 khách Trực tuyến